gpl-2.0-faq.pl.po

Mismatched links: 4.

Mismatched ids: 0.

#text
406  
<b><a href="#TOCWMS" id="WMS"> I am writing a website maintenance system</a> (called a &ldquo;<a href="/philosophy/words-to-avoid.html">content management system</a>&rdquo; by some), or some other application which generates web pages from templates. What license should I use for those templates?</b> 
<b><a href="#TOCWMS" id="WMS">Piszę system zarządzania witryną WWW</a> (przez niektórych nazywany &bdquo;<a href="/philosophy/words-to-avoid.pl.html">systemem zarządzania treścią</a>&rdquo;) lub&nbsp;jakąś inną aplikację generującą z&nbsp;szablonów strony internetowe. Jakiej licencji powinienem użyć dla tych szablonów?</b> 
464  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
465  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and submitting translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.