why-assign.pl.po

Mismatched links: 3.

Mismatched ids: 0.

#text
4 | [Explanatory note added in Jan 2013: this point applies to the packages
| that are FSF-copyrighted. When the developers of a program make it a GNU
| package, they can decide either to give the copyright to the FSF so it can
| enforce the GPL for the package, or else to keep the copyright as well as
| the responsibility for enforcing the GPL. If they make it an
| FSF-copyrighted package, then the FSF asks for copyright assignments for
| further contributions, and this page explains [-why.]-] {+why. <a
| href="https://www.fsf.org/bulletin/2014/spring/copyright-assignment-at-the-fsf">
| Additional pertinent explanation</a>.]+} 
[Explanatory note added in Jan 2013: this point applies to the packages that are FSF-copyrighted. When the developers of a program make it a GNU package, they can decide either to give the copyright to the FSF so it can enforce the GPL for the package, or else to keep the copyright as well as the responsibility for enforcing the GPL. If they make it an FSF-copyrighted package, then the FSF asks for copyright assignments for further contributions, and this page explains why. <a href="https://www.fsf.org/bulletin/2014/spring/copyright-assignment-at-the-fsf"> Additional pertinent explanation</a>.] 
[Wyjaśnienie dodane w&nbsp;styczniu 2013: to dotyczy pakietów, dla których FSF posiada prawa autorskie. Gdy deweloperzy programu robią z&nbsp;niego pakiet GNU, mogą albo&nbsp;przekazać prawa autorskie FSF aby&nbsp;mogła egzekwować GPL dla pakietu, albo&nbsp;sami zatrzymać prawa autorskie ale&nbsp;też obowiązek egzekwowania GPL. Jeśli zdecydują się przekazać prawa autorskie FSF, to FSF prosi o deklaracje przeniesienia praw autorskich dla wszystkich dalszych wkładów, a&nbsp;ta strona objaśnia dlaczego.] 
8  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
9  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and submitting translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.