apsl.pl.po

Mismatched links: 4.

Mismatched ids: 0.

#text
3  
The Apple Public Source License (APSL) version 2.0 qualifies as a free software license. Apple's lawyers worked with the FSF to produce a license that would qualify. The <a href="/philosophy/historical-apsl.html">problems previously described on this page</a> are still potential issues for other possible licenses, but they do not apply to version 2.0 of the APSL. We encourage everyone who uses any version of Apple Software under the APSL to use the terms of version 2.0 rather than that of any earlier license. 
Apple Public Source License (APSL) w&nbsp;wersji 2.0 zalicza się do&nbsp;licencji wolnego oprogramowania. Prawnicy firmy Apple pracowali wraz z&nbsp;FSF nad&nbsp;stworzeniem takiej licencji, którą można by zaliczyć do&nbsp;tej kategorii. <a href="historical-apsl.html">Problemy poprzednio opisane na&nbsp;tej stronie</a> pozostają nadal potencjalnym kłopotem w&nbsp;przypadku innych możliwych licencji, ale&nbsp;nie dotyczą wersji 2.0&nbsp;APSL. Zachęcamy wszystkich, którzy używają jakiejkolwiek wersji oprogramowania firmy Apple wydanego na&nbsp;licencji APSL, do&nbsp;korzystania z&nbsp;warunków wersji 2.0 tej licencji zamiast stosowania się do&nbsp;warunków z&nbsp;wcześniejszych wersji. 
12  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
13  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.