can-you-trust.pl.po

Mismatched links: 7.

Mismatched ids: 0.

#text
17  
There are proposals already for US laws that would require all computers to support treacherous computing, and to prohibit connecting old computers to the Internet. The CBDTPA (we call it the Consume But Don't Try Programming Act) is one of them. But even if they don't legally force you to switch to treacherous computing, the pressure to accept it may be enormous. Today people often use Word format for communication, although this causes several sorts of problems (see <a href="/philosophy/no-word-attachments.html">&ldquo;We Can Put an End to Word Attachments&rdquo;</a>). If only a treacherous-computing machine can read the latest Word documents, many people will switch to it, if they view the situation only in terms of individual action (take it or leave it). To oppose treacherous computing, we must join together and confront the situation as a collective choice. 
W Stanach Zjednoczonych są już propozycje takich przepisów, które nakazywałyby, aby wszystkie komputery realizowały zdradziecką technikę komputerową, i&nbsp;zakazywały podłączania do Internetu starych komputerów. Jedną z&nbsp;takich propozycji jest CBDTPA, [Consumer Broadband and Digital Television Promotion Act zgłoszony przez senatora Fritza Hollingsa w&nbsp;marcu 2002 roku]. Nazywamy go Consume But Don't Try Programming Act, Aktem &bdquo;konsumuj, ale nie próbuj programować&rdquo;. Ale nawet jeśli przy pomocy ustaw nie zmuszą was do przejścia na zdradziecką technikę komputerową, presja, by je zaakceptować może być olbrzymia. Dzisiaj ludzie często używają w&nbsp;komunikacji formatu Worda, choć powoduje to kilka rodzajów problemów (zob. <a href="/philosophy/no-word-attachments.pl.html">&bdquo;Możemy położyć kres załącznikom Worda&rdquo;</a>). Jeśli jedynie maszyny ze zdradziecką techniką komputerową będą potrafiły czytać najnowsze dokumenty Worda, wiele osób przejdzie na nie, jeżeli postrzegają sytuację tylko w&nbsp;kategoriach indywidualnego działania (&bdquo;bierz, jakie jest, albo wcale&rdquo;). Żeby sprzeciwić się zdradzieckiej technice komputerowej, musimy połączyć siły i&nbsp;zmierzyć się z&nbsp;tą sytuacją wspólnie. 
18  
For further information about treacherous computing, see the <a href="https://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/tcpa-faq.html"> &ldquo;Trusted Computing&rdquo; Frequently Asked Questions</a>. 
Więcej informacji na temat zdradzieckiej techniki komputerowej znajdziecie na stronie: <a href="http://www.cl.cam.ac.uk/users/rja14/tcpa-faq.html"><i>&ldquo;Trusted Computing&rdquo; Frequently Asked Questions</i></a>. 
19  
To block treacherous computing will require large numbers of citizens to organize. We need your help! Please support <a href="https://www.defectivebydesign.org/">Defective by Design</a>, the FSF's campaign against Digital Restrictions Management. 
 
37  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
38  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.