copyright-versus-community.pl.po

Mismatched links: 7.

Mismatched ids: 0.

#text
94 | In the case of the Kindle, the only way you can buy a book is to buy it
| from [-Amazon,-] {+Amazon<a href="#footnote4">[4]</a>,+} and Amazon
| requires you to identify yourself, so they know everything that you've
| bought. 
In the case of the Kindle, the only way you can buy a book is to buy it from Amazon<a href="#footnote4">[4]</a>, and Amazon requires you to identify yourself, so they know everything that you've bought. 
W&nbsp;przypadku Kindle'a, jedynym sposobem na&nbsp;kupienie książki jest kupienie jej od&nbsp;Amazona, a&nbsp;Amazon wymaga od&nbsp;was identyfikacji, więc&nbsp;wiedzą wszystko o waszych zakupach. 
126 | But what about the second category, of works that say what certain people
| thought, like memoirs, essays of opinion, scientific papers, and various
| other [-things?-] {+things?<a href="#footnote2">[2]</a>+} To publish a
| modified version of somebody else's statement of what he thought is
| misrepresenting [that] somebody. That's not particularly a contribution
| to society. 
But what about the second category, of works that say what certain people thought, like memoirs, essays of opinion, scientific papers, and various other things?<a href="#footnote2">[2]</a> To publish a modified version of somebody else's statement of what he thought is misrepresenting [that] somebody. That's not particularly a contribution to society. 
Ale&nbsp;co z&nbsp;drugą kategorią, dzieł które przekazują nam myśli konkretnych ludzi, jak wspomnienia, eseje przedstawiające ich opinie, prace naukowe i&nbsp;różne inne rzeczy? Opublikowanie zmodyfikowanej wersję czyichś poglądów oznacza błędne przedstawienie tej osoby. Nie jest to raczej pożyteczne dla społeczeństwa. 
156 | Demand that they change the two evil parts of the New Zealand Copyright
| Act. They shouldn't replace the three strikes punishment<a
| [-href="#footnote2">[2]</a>,-] {+href="#footnote3">[3]</a>,+} because
| sharing is good, and they've got to get rid of the censorship for the
| software to break DRM. Beware of ACTA&mdash;they're trying to negotiate a
| treaty between various countries, for all of these countries to attack
| their citizens, and we don't know how because they won't tell us. 
Demand that they change the two evil parts of the New Zealand Copyright Act. They shouldn't replace the three strikes punishment<a href="#footnote3">[3]</a>, because sharing is good, and they've got to get rid of the censorship for the software to break DRM. Beware of ACTA&mdash;they're trying to negotiate a treaty between various countries, for all of these countries to attack their citizens, and we don't know how because they won't tell us. 
Domagajcie się, by zmienili te dwie szkodliwe części ustawy o prawa autorskiego w&nbsp;Nowej Zelandii. Nie powinni wprowadzać zasady trzech ostrzeżeń<a href="#footnote2">[2]</a>, ponieważ&nbsp;dzielenie się jest dobre, i&nbsp;muszą pozbyć się cenzury na&nbsp;oprogramowanie łamiące DRM. Strzeżcie się ACTA&nbsp;&ndash; oni próbują wynegocjować traktat pomiędzy różnymi państwami, żeby wszystkie one zaatakowały swoich obywateli, a&nbsp;my nie wiemy w&nbsp;jaki sposób, bo&nbsp;nie chcą nam powiedzieć. 
159  
2015: I included scientific papers because I thought that publishing modified versions of someone else's paper would cause harm; however, publishing physics and math papers under the Creative Commons Attribution License on <a href="https://arxiv.org/">arXiv.org</a> and many libre journals seems to have no problems. Thus, I subsequently concluded that scientific papers ought to be free. 
 
164  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
165  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.