free-sw.pl.po

Mismatched links: 3.

Mismatched ids: 0.

#text
7  
We campaign for these freedoms because everyone deserves them. With these freedoms, the users (both individually and collectively) control the program and what it does for them. When users don't control the program, we call it a &ldquo;nonfree&rdquo; or &ldquo;proprietary&rdquo; program. The nonfree program controls the users, and the developer controls the program; this makes the program <a href="/philosophy/free-software-even-more-important.html"> an instrument of unjust power</a>. 
Walczymy o te wolności ponieważ&nbsp;na&nbsp;nie zasługujemy. Z&nbsp;tymi swobodami, użytkownicy (zarówno indywidualni jak i&nbsp;wspólnie) mają kontrolę nad&nbsp;programem i&nbsp;tym, co dla nich robi. Gdy użytkownicy nie mają kontroli nad&nbsp;programem, to program kontroluje użytkowników. Programista kontroluje program, a&nbsp;przez niego użytkowników. Ten niewolny lub&nbsp;&bdquo;własnościowy&rdquo; [<em>ang. proprietary</em>] program jest narzędziem niesprawiedliwej władzy. 
130  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
131  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.