gif.pl.po

Mismatched links: 2.

Mismatched ids: 1.

#text
5 | Unisys and IBM both applied for patents in 1983. Unisys (and perhaps IBM)
| applied for these patents in a number of countries. Of the places whose
| patent databases we were able to search, the latest expiration date seems
| to be 1 October [-2006. <sup><a id="returnnote"
| href="#venuenote">1</a></sup>-] {+2006&#8239;<a class="ftn"
| href="#venuenote">[1]</a>.+} Until then, anyone who releases a free
| program for making GIF files is likely to be sued. We don't know any
| reason to think that the patent owners would lose these lawsuits. 
Unisys and IBM both applied for patents in 1983. Unisys (and perhaps IBM) applied for these patents in a number of countries. Of the places whose patent databases we were able to search, the latest expiration date seems to be 1 October 2006&#8239;<a class="ftn" href="#venuenote">[1]</a>. Until then, anyone who releases a free program for making GIF files is likely to be sued. We don't know any reason to think that the patent owners would lose these lawsuits. 
Zarówno Unisys, jak i&nbsp;IBM uzyskały patenty w&nbsp;1983. Unisys (i&nbsp;być może IBM) zastrzegł te patenty w&nbsp;kilku krajach. Co się tyczy tych państw, których bazy patentów mogliśmy przeszukać, wygląda na&nbsp;to, że&nbsp;najpóźniejszą datą wygaśnięcia w&nbsp;nich patentu jest 1&nbsp;października 2006 <sup><a id="returnnote" href="#venuenote">1</a></sup>. Do&nbsp;tego czasu, każdy kto wypuści wolny program do&nbsp;tworzenia plików GIF prawdopodobnie zostanie zaskarżony. Nie&nbsp;widzimy żadnych powodów, by sądzić, że&nbsp;posiadacze patentu przegraliby proces. 
34  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
35  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.