gnutella.pl.po

Mismatched links: 5.

Mismatched ids: 0.

#text
3  
&ldquo;Gnutella&rdquo; is, at present, the name for a protocol for distributed file sharing, mostly used for music files. The name also sometimes refers to the network itself, as well as the original Gnutella software. The situation is quite confusing. For more on Gnutella's origin and history, please refer to the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gnutella">Wikipedia article</a> on the subject. 
&bdquo;Gnutella&rdquo; jest, obecnie, nazwą protokołu rozproszonego współdzielenia plików, używanego głównie do&nbsp;plików muzycznych. Nazwą tą określa się też niekiedy samą sieć wymiany plików, jak również oryginalny program Gnutella. Sytuacja jest dość zagmatwana. Więcej o&nbsp;początkach Gnutelli i&nbsp;jej historii można przeczytać w&nbsp;artykule <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Gnutella">Wikipedii</a> na&nbsp;jej temat. 
5  
There are a number of free software programs that implement the Gnutella protocol, such as <a href="http://gtk-gnutella.sourceforge.net/en/">Gtk-Gnutella</a>, <a href="http://mutella.sourceforge.net/">Mutella</a>, and <a href="http://sourceforge.net/projects/gnucleus/">Gnucleus</a>. Please note, however, that none of these programs are officially <a href="/philosophy/categories.html#GNUsoftware">GNU software</a> either. GNU has its own peer-to-peer networking program, <a href="/software/gnunet/">GNUnet</a>, whose documentation includes a <a href="https://web.archive.org/web/20180616130316/https://gnunet.org/compare"> comparison of the protocols</a>. 
Istnieje kilka wolnych programów, w&nbsp;których zaimplementowano protokół Gnutella, np. <a href="http://gtk-gnutella.sourceforge.net/en/">Gtk-Gnutella</a>, <a href="http://mutella.sourceforge.net/">Mutella</a> i&nbsp;<a href="http://sourceforge.net/projects/gnucleus/">Gnucleus</a>. Prosimy jednak&nbsp;zwrócić uwagę na&nbsp;to, że&nbsp;również żaden z&nbsp;tych programów nie&nbsp;jest oficjalnie oprogramowaniem GNU. GNU ma swój własny program tworzący sieć równorzędną <a href="/software/gnunet/">GNUnet</a>, którego dokumentacja zawiera <a href="https://web.archive.org/web/20180616130316/https://gnunet.org/compare">porównanie protokołów</a>. 
9  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
10  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.