hague.pl.po

Mismatched links: 3.

Mismatched ids: 0.

#text
27 | In Europe, people opposed to software patents will be active in working to
| change the Hague [-treaty.-] {+treaty; for more information, see <a
| href="https://noepatents.org/hague/">www.noepatents.org</a>.+} In the
| U.S., the Consumer Project for Technology is taking the lead; for more
| information, see <a
| [-href="http://www.cptech.org/ecom/jurisdiction/hague.html">cptech.org</a>.-]
| {+href="http://www.cptech.org/ecom/jurisdiction/hague.html">www.cptech.or
| g</a>.+} 
In Europe, people opposed to software patents will be active in working to change the Hague treaty; for more information, see <a href="https://noepatents.org/hague/">www.noepatents.org</a>. In the U.S., the Consumer Project for Technology is taking the lead; for more information, see <a href="http://www.cptech.org/ecom/jurisdiction/hague.html">www.cptech.org</a>. 
W&nbsp;Europie oponenci patentów na&nbsp;oprogramowanie będą prowadzić aktywne prace mające na&nbsp;celu zmianę Traktatu Haskiego. W&nbsp;USA prowadzenie objął Consumer Project for Technology [Konsumenckie Przedsięwzięcie na&nbsp;rzecz Techniki]; więcej informacji na&nbsp;stronie <a href="http://www.cptech.org/ecom/jurisdiction/hague.html">cptech.org</a>. 
31  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
32  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.