judge-internet-usage.pl.po

Mismatched links: 4.

Mismatched ids: 0.

#text
9  
Keep in mind that a US company (or a subsidiary of one) is required to hand over nearly all data it has about a user on request of the FBI, without a court order, under &ldquo;USA PATRIOT Act,&rdquo; whose blackwhiting name is as orwellian as its provisions. We know that although the requirements this law places on the FBI are very loose, the FBI systematically violates them. Senator Wyden says that if he could publicly say how the FBI stretches the law, <a href="https://www.wired.com/2011/05/secret-patriot-act/">the public would be angry at it</a>. European organizations might well violate their countries' data protection laws if they entrust data to such companies. 
Pamiętajmy, że&nbsp;firma amerykańska (lub jej filia) zobowiązana jest do&nbsp;przekazywania prawie wszystkich danych posiadanych o użytkowniku na&nbsp;żądanie FBI, bez&nbsp;nakazu sądu, na&nbsp;podstawie &bdquo;USA PATRIOT Act&rdquo;, której wybielająca nazwa jest równie orwellowska jak jej postanowienia. Wiemy, że&nbsp;chociaż wymagania nakładane przez to prawo na&nbsp;FBI są bardzo luźne, FBI systematycznie je łamie. Senator Wyden mówi, że&nbsp;gdyby mógł publicznie mówić jak FBI naciąga prawo, <a href="https://www.wired.com/dangerroom/2011/05/secret-patriot-act/">opinia publiczna byłaby tym oburzona</a>. Europejskie organizacje mogą także naruszać prawa o ochronie danych, które obowiązują w&nbsp;ich krajach, jeśli powierzą dane tego typu firmom. 
28  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
29  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.