lest-codeplex-perplex.pl.po

Mismatched links: 4.

Mismatched ids: 0.

#text
14  
Sam Ramji, now president of CodePlex, said a few months ago that Microsoft (then his employer) wanted to promote development of <a href="https://www.internetnews.com/developer/microsoft-wooing-open-source-on-windows/"> free applications that encourage use of Microsoft Windows</a>. Perhaps the aim of CodePlex is to suborn free software application developers into making Windows their main platform. Many of the projects hosted now on codeplex.com are add-ons for proprietary software. These programs are caught in a trap similar to <a href="/philosophy/java-trap.html">the former Java Trap</a>. 
Sam Ramji, aktualny prezes zarządu CodePlex, powiedział parę miesięcy temu, że&nbsp;Microsoft (jego ówczesny pracodawca) chciał promować rozwój <a href="http://www.internetnews.com/dev-news/article.php/3811941">darmowych aplikacji zachęcających do&nbsp;używania systemów Microsoft Windows</a>. Być może celem CodePleksa jest przekupienie deweloperów wolnego oprogramowania do&nbsp;zrobienia z&nbsp;Windowsa ich głównej platformy. Wiele projektów umieszczonych na&nbsp;codeplex.com to dodatki do&nbsp;własnościowego oprogramowania. Te programy są schwytane w&nbsp;pułapkę podobną do&nbsp;<a href="/philosophy/java-trap.html">dawnej Pułapki Javy</a>. 
20  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
21  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.