microsoft-new-monopoly.pl.po

Mismatched links: 6.

Mismatched ids: 0.

#text
11 | The next version of Microsoft Word will use formats that involve a
| technique that Microsoft claims to hold a patent on. Microsoft offers a
| royalty-free patent license for certain limited purposes, but it is so
| limited that it does not allow free software. [-You can see the license
| here:-] {+Here is+} <a
| [-href="https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/gg463420.aspx">
| https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/gg463420.aspx</a>.-]
| {+href="https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/gg463420(v=msdn.10)">
| the license</a>.+} 
The next version of Microsoft Word will use formats that involve a technique that Microsoft claims to hold a patent on. Microsoft offers a royalty-free patent license for certain limited purposes, but it is so limited that it does not allow free software. Here is <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/gg463420(v=msdn.10)"> the license</a>. 
Następna wersja programu Microsoft Word będzie stosować formaty plików, wykorzystujące technikę opatentowaną przez Microsoft. Microsoft oferuje do&nbsp;pewnych, ograniczonych zastosowań wolną od&nbsp;opłat licencję patentową, ale&nbsp;jest ona tak ograniczona, że&nbsp;nie pozwala na&nbsp;użytkowanie wolnego oprogramowania. Licencję można obejrzeć tutaj: <a href="https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/gg463420.aspx"> https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/gg463420.aspx</a>. 
14 | The Microsoft license also requires inclusion of a specific statement.
| That requirement would not in itself prevent the program from being free:
| it is normal for free software to carry license notices that cannot be
| changed, and this statement could be included in one of them. The
| statement is biased and confusing, since it uses the term
| &ldquo;intellectual property&rdquo;; fortunately, one is not required to
| endorse the statement as true or even meaningful, only to include it. The
| software developer could cancel its misleading effect with a disclaimer
| like this: &ldquo;The following misleading statement has been imposed on
| us by Microsoft; please be advised that it is propaganda. See <a
| [-href="/philosophy/not-ipr.html">
| http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.html</a>-]
| {+href="/philosophy/not-ipr.html">Richard Stallman's article on
| &lsquo;intellectual property&rsquo;</a>+} for more explanation.&rdquo; 
The Microsoft license also requires inclusion of a specific statement. That requirement would not in itself prevent the program from being free: it is normal for free software to carry license notices that cannot be changed, and this statement could be included in one of them. The statement is biased and confusing, since it uses the term &ldquo;intellectual property&rdquo;; fortunately, one is not required to endorse the statement as true or even meaningful, only to include it. The software developer could cancel its misleading effect with a disclaimer like this: &ldquo;The following misleading statement has been imposed on us by Microsoft; please be advised that it is propaganda. See <a href="/philosophy/not-ipr.html">Richard Stallman's article on &lsquo;intellectual property&rsquo;</a> for more explanation.&rdquo; 
Licencja Microsoftu wymaga także dołączenia pewnego oświadczenia. Samo w&nbsp;sobie, owo oświadczenie nie powoduje, że&nbsp;oprogramowanie nie jest wolne. Zwyczajowo wolne oprogramowanie opatrzone jest notatkami licencyjnymi, których nie można zmieniać i&nbsp;wspomniane oświadczenie mogłoby być dołączone do&nbsp;jednej z&nbsp;takich notatek. Oświadczenie to jest tendencyjne i&nbsp;mylące, ponieważ&nbsp;używa terminu &bdquo;własność intelektualna&rdquo;, ale&nbsp;wymagane jest jedynie jego zamieszczenie w&nbsp;tekście licencji, a&nbsp;nie potwierdzanie jego prawdziwości czy&nbsp;posiadania przez nie jakiegokolwiek znaczenia. Autor oprogramowania może znieść mylący wpływ oświadczenia poprzez&nbsp;umieszczenie zastrzeżenia: &bdquo;Zamieszczenie poniższej wprowadzającej w&nbsp;błąd deklaracji zostało nam narzucone przez firmę Microsoft; proszę zauważyć, że&nbsp;jest to propaganda. Więcej wyjaśnień można znaleźć na&nbsp;<a href="http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.html">http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.html</a>&rdquo;. 
21  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
22  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.