microsoft.pl.po

Mismatched links: 4.

Mismatched ids: 0.

#text
13  
Each Windows &ldquo;upgrade&rdquo; augments Microsoft's power over the users; Microsoft plans it that way. And each one is a step forward in malicious features, which include <a href="https://www.defectivebydesign.org/">Digital Restrictions Management</a> and back doors. So the FSF runs campaigns to warn users against &ldquo;upgrading&rdquo; to <a href="http://badvista.fsf.org/">Windows Vista</a> and <a href="http://windows7sins.org/">Windows 7</a>. We aim to reduce the amount of inertia they will create. 
Każda &bdquo;aktualizacja&rdquo; Windows zwiększa władzę Microsoftu nad&nbsp;użytkownikami, co jest celem tej firmy. I&nbsp;każda z&nbsp;tych &bdquo;aktualizacji&rdquo; jest krokiem naprzód w&nbsp;podstępnych zamiarach, które obejmują między innymi takie rzeczy jak <a href="https://www.defectivebydesign.org">Digital Restrictions Management</a> [<em>cyfrowe zarządzanie ograniczeniami</em>] czy&nbsp;back doory. Dlatego&nbsp;też FSF uruchomiło kampanię aby&nbsp;ostrzec użytkowników przed &bdquo;aktualizacją&rdquo; do&nbsp;<a href="http://badvista.fsf.org/">Windows Vista</a> i&nbsp;<a href="http://windows7sins.org/">Windows 7</a>. Naszym celem jest maksymalne zmniejszenie społecznej bierności wytworzonej przed tę firmę. 
16  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
17  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.