netscape-npl.pl.po

Mismatched links: 4.

Mismatched ids: 0.

#text
15  
The lack of real copyleft is not a catastrophe; it does not make the software nonfree. For example, the X.org distribution terms do not try to use copyleft at all, yet X.org is free software nonetheless. BSD is also non-copylefted free software (although the older BSD terms have a <a href="/licenses/bsd.html">serious drawback</a> and should not be imitated&mdash;if you want to release non-copylefted free software, please use the X.org terms instead). NPL-covered software is also <a href="/philosophy/categories.html">free software</a> without being copylefted, and this by itself does not make the NPL worse than other non-copyleft free software license. 
Brak prawdziwego mechanizmu copyleft nie jest katastrofą, nie powoduje, że&nbsp;program jest niewolny. Na&nbsp;przykład, w&nbsp;warunkach dystrybucyjnych X.org w&nbsp;ogóle nie próbowano stosować zasad copyleft, a&nbsp;pomimo to X.org jest wolnym oprogramowaniem. Również BSD jest wolnym oprogramowaniem typu copyleft (choć starsze warunki BSD obarczone są <a href="/licenses/bsd.html">poważną wadą</a> i&nbsp;nie powinny być naśladowane&nbsp;&ndash; jeżeli&nbsp;chcecie wydać wolne oprogramowanie, ale&nbsp;nie jako copyleft, proszę, wykorzystajcie zamiast niej licencję X.org). Także oprogramowanie wydane na&nbsp;NPL zalicza się do&nbsp;<a href="http://www.gnu.org/philosophy/categories.html">wolnego oprogramowania</a> i, samo w&nbsp;sobie, niewykorzystanie w&nbsp;niej idei copyleft nie powoduje, że&nbsp;NPL jest gorsza niż inne licencje wolnego oprogramowania, które go nie stosują. 
35  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
36  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.