plan-nine.pl.po

Mismatched links: 4.

Mismatched ids: 0.

#text
26  
This is a variant of the <a href="/licenses/license-list.html#SoftwareLicenses">NPL</a> asymmetry: you get limited rights to use their code, but they get unlimited rights to use your changes. While this does not by itself disqualify the license as a free software license (if the other problems were corrected), it is unfortunate. 
Jest to wariant asymetrii znanej z&nbsp;<a href="/licenses/license-list.pl.html#SoftwareLicenses">NPL</a>: otrzymujecie ograniczone prawa do&nbsp;wykorzystywania ich kodu, ale&nbsp;oni dostają nieograniczone prawa do&nbsp;waszych zmian. Choć&nbsp;samo w&nbsp;sobie nie dyskwalifikuje to licencji jako licencji wolnego oprogramowania (gdyby wyeliminowano pozostałe problemy), jest niefortunnym rozwiązaniem. 
28  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
29  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.