savingeurope.pl.po

Mismatched links: 3.

Mismatched ids: 0.

#text
8  
In the US and some other countries, free software for MP3(<a href="#ft3">3</a>) is impossible; in 1998, US developers who had developed free MP3-generation programs were threatened with patent lawsuits, and forced to withdraw them. Some are now distributed in European countries&mdash;but if the European Patent Office makes this planned change, they may become unavailable there too. 
W&nbsp;USA i&nbsp;niektórych innych krajach nie&nbsp;można rozwijać wolnego oprogramowania obsługującego MP3&nbsp;– w&nbsp;1998 amerykańskim programistom, którzy napisali wolne programy do&nbsp;generowania plików MP3 zagrożono procesami o&nbsp;naruszenie patentu i&nbsp;zmuszono ich do&nbsp;wycofania tych programów z&nbsp;obiegu. Niektóre z&nbsp;nich są teraz rozprowadzane w&nbsp;krajach europejskich, ale&nbsp;jeśli Europejski Urząd Patentowy wprowadzi w&nbsp;życie planowane zmiany, również i&nbsp;tu mogą stać się nieosiągalne. 
22  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
23  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.