selling-exceptions.pl.po

Mismatched links: 3.

Mismatched ids: 0.

#text
15 | If that implication [-is-] {+were+} valid, it would also apply to
| releasing the same program under a noncopyleft free software license, such
| as the X11 license. That also permits such embedding. So either we have
| to conclude that it's wrong to release anything under the X11
| license—a conclusion I find unacceptably extreme—or reject
| [-this-] {+the+} implication. Using a noncopyleft license is weak, and
| [-usually-] {+<a href="/licenses/license-recommendations.html">usually+}
| an inferior [-choice,-] {+choice</a>,+} but it's not wrong. 
If that implication were valid, it would also apply to releasing the same program under a noncopyleft free software license, such as the X11 license. That also permits such embedding. So either we have to conclude that it's wrong to release anything under the X11 license&mdash;a conclusion I find unacceptably extreme&mdash;or reject the implication. Using a noncopyleft license is weak, and <a href="/licenses/license-recommendations.html">usually an inferior choice</a>, but it's not wrong. 
Gdyby taka sugestia była słuszna, obejmowałaby również udostępnianie tego samego oprogramowania na&nbsp;zasadach licencji wolnego oprogramowania typu non-copyleft, jak np. licencji X11. Ona również zezwala na&nbsp;takie włączanie w&nbsp;programy własnościowe. Dochodzimy więc&nbsp;do wniosku, iż obejmowanie jakikolwiek oprogramowania licencją X11 jest złe &ndash; co uważam za&nbsp;niedopuszczalnie skrajne &ndash; bądź&nbsp;odrzucamy taką sugestię. Użycie licencji typu non-copyleft jest słabym i&nbsp;zazwyczaj gorszym rozwiązaniem, ale&nbsp;nie jest złe. 
23  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
24  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.