social-inertia.pl.po

Mismatched links: 3.

Mismatched ids: 0.

#text
10 | To build our community's strength to resist, we need to talk about free
| software and freedom—not merely about the practical benefits that
| open source supporters cite. {+And we need to resist nonfree software by
| <a href="/philosophy/saying-no-even-once.html"> taking action each time
| we can</a>, voicing our reasons out loud.+} As more people recognize what
| they need to do to overcome the inertia, we will make more progress. 
To build our community's strength to resist, we need to talk about free software and freedom&mdash;not merely about the practical benefits that open source supporters cite. And we need to resist nonfree software by <a href="/philosophy/saying-no-even-once.html"> taking action each time we can</a>, voicing our reasons out loud. As more people recognize what they need to do to overcome the inertia, we will make more progress. 
Aby&nbsp;sprawić by nasza społeczność była silna musimy rozmawiać o wolnym oprogramowaniu i&nbsp;wolności&nbsp;&ndash; nie tylko o praktycznych korzyściach, na&nbsp;jakie zazwyczaj powołują się zwolennicy otwartego oprogramowania. Coraz więcej ludzi dostrzega, co trzeba robić aby&nbsp;pokonać bezwład, więc&nbsp;robimy postępy. 
12  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
13  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.