sun-in-night-time.pl.po

Mismatched links: 8.

Mismatched ids: 0.

#text
4  
We leave this web page in place for the sake of history, but as of December 2006, Sun is in the middle of <a href="https://www.fsf.org/news/fsf-welcomes-gpl-java.html">rereleasing its Java platform under the GNU GPL</a>. When this license change is completed, we expect Sun's Java will be free software. 
Przez wzgląd na&nbsp;historię pozostawiamy tę stronę internetową na&nbsp;miejscu, chociaż w&nbsp;grudniu 2006 Sun był już w&nbsp;trakcie przygotowań do&nbsp;<a href="http://www.fsf.org/news/fsf-welcomes-gpl-java.html">ponownego wydania platformy Java, tym razem na&nbsp;warunkach GNU GPL</a>. Spodziewamy się, że&nbsp;Java firmy Sun będzie wolnym oprogramowaniem, kiedy zostanie zrealizowana ta zmiana licencji. 
8  
Sun's Java implementation remains proprietary software, just as before. It doesn't come close to meeting the criteria for <a href="/philosophy/free-sw.html">free software</a>, or the similar but slightly looser criteria for open source. Its source code is available only under an NDA. 
Sunowska implementacja Javy pozostaje oprogramowaniem własnościowym, dokładnie tak samo, jak było do&nbsp;tej pory. Nie nastąpiło zbliżenie do&nbsp;definicji <a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">wolnego oprogramowania</a> lub&nbsp;podobnych, choć&nbsp;nieco luźniejszych kryteriów oprogramowania otwartego. Kod źródłowy Javy jest dostępny tylko po&nbsp;wyrażeniu zgody na&nbsp;warunki NDA&nbsp;&ndash; umowy o&nbsp;zachowaniu poufności. 
13  
Some believe that this non-incident represents Sun's exploratory steps towards eventually releasing its Java platform as free software. Let's hope Sun does that some day. We would welcome that, but we should save our appreciation for the day that actually occurs. In the mean time, the <a href="/philosophy/java-trap.html">Java Trap</a> still lies in wait for the work of programmers who don't take precautions to avoid it. 
Część osób uważa, że&nbsp;to nie-działanie jest wstępnym krokiem w&nbsp;stronę wypuszczenia Sunowskiej implementacji Javy na&nbsp;zasadach wolnego oprogramowania. Miejmy nadzieję, że&nbsp;Sun pewnego dnia tak zrobi. Przywitalibyśmy to z&nbsp;radością&nbsp;&ndash; ale&nbsp;swoje uznanie powinnimy zachować na&nbsp;dzień, kiedy to się naprawdę stanie. W&nbsp;międzyczasie <a href="http://www.gnu.org/philosophy/java-trap.html">Pułapka Javy</a> ciągle czyha na&nbsp;pracę programistów, którzy nie zabezpieczyli się przed trafieniem na&nbsp;nią. 
16  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
17  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.