the-danger-of-ebooks.pl.po

Mismatched links: 8.

Mismatched ids: 0.

#text
21 | Even one of these infringements makes e-books a step backward from printed
| books. We must reject e-books until they respect our [-freedom.-]
| {+freedom.<a href="#footnote1">[1]</a>+} 
Even one of these infringements makes e-books a step backward from printed books. We must reject e-books until they respect our freedom.<a href="#footnote1">[1]</a> 
Każde z&nbsp;tych uchybień sprawia, że&nbsp;e-booki to krok wstecz w&nbsp;stosunku do&nbsp;książek drukowanych. Musimy odrzucać e-booki do&nbsp;momentu, gdy zaczną szanować naszą wolność. 
23 | To distribute tax funds to authors based on the cube root of each author's
| popularity.<a [-href="#footnote1">[1]</a>-]
| {+href="#footnote2">[2]</a>+} 
To distribute tax funds to authors based on the cube root of each author's popularity.<a href="#footnote2">[2]</a> 
rozprowadzanie pieniędzy z&nbsp;podatków na&nbsp;podstawie pierwiastka trzeciego stopnia popularności danego autora.<a href="#footnote1">[1]</a> 
26  
Join the fight: sign up for <a href="https://www.defectivebydesign.org/ebooks.html"> our mailing list about the dangers of eBooks</a>. 
Przyłączcie się do&nbsp;walki: zapiszcie się na&nbsp;stronie <a href="http://DefectiveByDesign.org/ebooks.html">https://www.defectivebydesign.org/ebooks.html</a>. 
28  
[2019] To show our rejection of Amazon's e-book reader, we call it <a href="/philosophy/why-call-it-the-swindle.html">the Swindle</a>. 
 
31  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
32  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.