university.pl.po

Mismatched links: 4.

Mismatched ids: 0.

#text
5  
When I started developing the <a href="/gnu/thegnuproject.html">GNU operating system</a>, in 1984, my first step was to quit my job at MIT. I did this specifically so that the MIT licensing office would be unable to interfere with releasing GNU as free software. I had planned an approach for licensing the programs in GNU that would ensure that all modified versions must be free software as well&mdash;an approach that developed into the <a href="/licenses/gpl.html">GNU General Public License</a> (GNU GPL)&mdash;and I did not want to have to beg the MIT administration to let me use it. 
Kiedy w&nbsp;1984 roku zacząłem konstruować <a href="/gnu/the-gnu-project.html">system operacyjny GNU</a>, pierwszym moim krokiem było odejście z&nbsp;pracy w&nbsp;MIT. Zrobiłem to specjalnie po&nbsp;to, żeby biuro zajmujące się w&nbsp;MIT licencjami nie mogło przeszkodzić w&nbsp;wypuszczeniu GNU jako wolnego oprogramowania. Dla programów GNU planowałem taki sposób licencjonowania, który gwarantowałby, że&nbsp;wszystkie zmodyfikowane wersje też musiałyby być wolne (z&nbsp;czego rozwinęła się później <a href="/licenses/gpl.html">Powszechna Licencja Publiczna
GNU</a>, GNU General Public License, GNU GPL), a&nbsp;nie chciałem stanąć przed koniecznością błagania administracji MIT, żeby pozwolono mi na&nbsp;jej zastosowanie. 
18  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
19  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.