wsis.pl.po

Mismatched links: 4.

Mismatched ids: 0.

#text
8  
Part of the digital divide comes from artificial obstacles to the sharing of information. This includes the licenses of nonfree software, and harmfully restrictive copyright laws. The Brazilian declaration sought measures to promote free software, but the US delegation was firmly against it (remember that the Bush campaign got money from Microsoft). The outcome was a sort of draw, with the final declaration presenting free software, open source, and proprietary software as equally legitimate. The US also insisted on praising so-called &ldquo;intellectual property rights.&rdquo; (That biased term <a href="/philosophy/words-to-avoid.html#IntellectualProperty"> promotes simplistic over-generalization</a>; for the sake of clear thinking about the issues of copyright law, and about the very different issues of patent law, that term should always be avoided.) 
Część &bdquo;cyfrowego podziału&rdquo; wynika ze sztucznych przeszkód wobec dzielenia się informacją. Wliczyć w&nbsp;to można licencje na&nbsp;niewolne oprogramowanie oraz&nbsp;szkodliwie restrykcyjne prawa autorskie. Deklaracja brazylijska poszukiwała metod wypromowania wolnego oprogramowania, ale&nbsp;delegacja Stanów Zjednoczonych mocno się temu sprzeciwiła (pamiętajcie, że&nbsp;Microsoft dał pieniądze na&nbsp;kampanię Busha). Rezultat to swego rodzaju remis, z&nbsp;końcową deklaracją, która przedstawia wolne oprogramowanie i&nbsp;oprogramowanie z&nbsp;otwartym kodem źródłowym oraz&nbsp;oprogramowaniem prawnie zastrzeżone jako jednakowo prawowite. USA nalegały też, aby&nbsp;zachwalać tak zwane &bdquo;prawa własności intelektualnej&rdquo;. (To zafałszowane i&nbsp;tendencyjne określenie <a href="/philosophy/words-to-avoid.pl.html#IntellectualProperty">promuje uproszczoną i&nbsp;uogólnioną nadinterpretację</a>; jeśli ma się na&nbsp;celu klarowne rozumienie problemów prawa autorskiego i&nbsp;bardzo odmiennych kwestii prawa patentowego, nie powinno się nigdy używać takiego terminu). 
18  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
19  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.