your-freedom-needs-free-software.pl.po

Mismatched links: 13.

Mismatched ids: 0.

#text
7 | Some proprietary software is {+<a
| href="/proprietary/proprietary.html">+} designed to restrict and attack
| its [-users.-] {+users</a>.+} <a
| [-href="http://badvista.org/">Windows-]
| {+href="https://badvista.fsf.org/">Windows+} Vista</a> [-is-] {+was+} a
| big advance in this field; the reason it require[-s-]{+d+} replacement of
| old hardware is that the new models [-are-] {+were+} designed to support
| unbreakable restrictions. Microsoft thus require[-s-]{+d+} users to pay
| for shiny new shackles. [-It is-] {+Vista was+} also designed to permit
| forced updating by corporate authority. Hence the <a
| [-href="http://badvista.org/">BadVista.org</a>-]
| {+href="https://badvista.fsf.org/">Bad Vista</a>+} campaign, which
| urge[-s-]{+d+} Windows users not to [-&lsquo;upgrade&rsquo;-]
| {+&ldquo;upgrade&rdquo;+} to Vista. [-(For the equally malicious Windows
| 7 and-] {+For later+} Windows [-8,-] {+versions, which are <a
| href="/proprietary/malware-microsoft.html">even more malicious</a>,+} we
| now have <a [-href="http://windows7sins.org/">Windows7Sins.org</a> and
| <a href="http://upgradefromwindows8.org/">UpgradeFromWindows8.org</a>.)
| Mac OS-] {+href="https://www.fsf.org/windows">Upgrade from Windows</a>.
| Mac&nbsp;OS+} also contains features designed to [-restrict-] {+<a
| href="/proprietary/malware-apple.html">restrict+} its [-users.-]
| {+users</a>.+} 
Some proprietary software is <a href="/proprietary/proprietary.html"> designed to restrict and attack its users</a>. <a href="https://badvista.fsf.org/">Windows Vista</a> was a big advance in this field; the reason it required replacement of old hardware is that the new models were designed to support unbreakable restrictions. Microsoft thus required users to pay for shiny new shackles. Vista was also designed to permit forced updating by corporate authority. Hence the <a href="https://badvista.fsf.org/">Bad Vista</a> campaign, which urged Windows users not to &ldquo;upgrade&rdquo; to Vista. For later Windows versions, which are <a href="/proprietary/malware-microsoft.html">even more malicious</a>, we now have <a href="https://www.fsf.org/windows">Upgrade from Windows</a>. Mac&nbsp;OS also contains features designed to <a href="/proprietary/malware-apple.html">restrict its users</a>. 
Niektóre oprogramowanie własnościowe jest zaprojektowane do&nbsp;ograniczania i&nbsp;atakowania swoich użytkowników. <a href="http://badvista.org/">Windows Vista</a> ma tutaj duże pole do&nbsp;popisu; przyczyną jest wymagana zamiana starego sprzętu na&nbsp;nowy model zaprojektowany do&nbsp;wspierania niełamliwych ograniczeń. Microsoft w&nbsp;ten sposób wymaga od&nbsp;użytkowników płacenia za&nbsp;najnowszy sprzęt. Sprzęt ten jest również tak specjalnie zaprojektowany, by wymusić aktualizację przez kierownictwo korporacji. Dlatego&nbsp;powstała kampania <a href="http://badvista.org/">BadVista.org</a>, która wzywa użytkowników Windowsa do&nbsp;&bdquo;nieaktualizowania&rsquo; systemu do&nbsp;Visty. (Dla równie szkodliwego Windowsa 7 i&nbsp;Windows 8 mamy teraz <a href="http://windows7sins.org/">Windows7Sins.org</a> oraz&nbsp;<a href="http://upgradefromwindows8.org/">UpgradeFromWindows8.org</a>.) Mac OS również zawiera oprogramowanie zaprojektowane do&nbsp;ograniczania swoich użytkowników. 
9 | The only way to assure that your software is working for you is to insist
| on [-Free/Libre-] {+free/libre+} software. This means users get the
| source code, are free to study and change it, and are free to redistribute
| it with or without changes. The <a
| href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux system</a>, developed <a
| href="/gnu/gnu.html">specifically for users' freedom</a>, includes
| office applications, multimedia, games, and everything you really need to
| run a computer. See [-<a
| href="http://www.gnewsense.org/">gNewSense.org</a> for a-] {+our list
| of+} <a href="/distros/distros.html">totally [-Free/Libre version-]
| {+free/libre versions+} of GNU/Linux</a>. 
The only way to assure that your software is working for you is to insist on free/libre software. This means users get the source code, are free to study and change it, and are free to redistribute it with or without changes. The <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux system</a>, developed <a href="/gnu/gnu.html">specifically for users' freedom</a>, includes office applications, multimedia, games, and everything you really need to run a computer. See our list of <a href="/distros/distros.html">totally free/libre versions of GNU/Linux</a>. 
Jedyną drogą do&nbsp;zapewnienia tego, że&nbsp;Twoje oprogramowanie będzie Tobie podporządkowane jest dążenie do&nbsp;wolnego oprogramowania. To znaczy, że&nbsp;użytkownik uzyskuje kod źródłowy, który może przestudiować albo&nbsp;zmienić, oraz&nbsp;jest w&nbsp;stanie rozprowadzać dane oprogramowanie, czy&nbsp;to ze swoimi zmianami czy&nbsp;też bez&nbsp;nich. <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">System GNU/Linux</a> specjalnie zbudowany <a href="/gnu/gnu.html">dla wolności użytkowników</a>, posiada aplikacje biurowe, programy multimedialne, gry i&nbsp;wszystko, czego tak naprawdę potrzeba do&nbsp;korzystania z&nbsp;komputera. Zobacz <a href="http://www.gnewsense.org/">gNewSense.org</a> żeby pobrać <a href="/distros/distros.html">całkowicie wolne wersje GNU/Linuksa</a>. 
14  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
15  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.