mirror.pl.po

Mismatched links: 4.

Mismatched ids: 0.

#text
47  
You can keep your mirror private, but we will be very grateful if you support free software by making it public. However, your mirror needs to meet the following guidelines to be accepted on our <a href="/prep/ftp.html">public mirror list</a>: 
 
51 | [-You can keep your mirror private, but we appreciate the support if you
| can make your mirror public.-]To add your mirror to the [-<a
| href="/order/ftp.html">public-] {+public+} mirror [-list</a>,-]
| {+list,+} we require (and recommend) a daily update frequency.
| <em>After</em> establishing your mirror, please contact <a
| href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a> so we
| can review it. Please provide the following: 
To add your mirror to the public mirror list, we require (and recommend) a daily update frequency. <em>After</em> establishing your mirror, please contact <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a> so we can review it. Please provide the following: 
Możecie trzymać swój serwer lustrzany prywatny, ale&nbsp;doceniamy wsparcie jeśli możecie serwer upublicznić. Aby&nbsp;dodać Wasz serwer lustrzany do&nbsp;<a href="/order/ftp.html">publicznej listy serwerów lustrzanych</a> wymagamy (i sugerujemy) aktualizację raz dziennie. <em>Po</em> tym jak serwer działa, prosimy o kontakt na&nbsp;adres <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>, abyśmy mogli ocenić. Proszę dostarczyć następujące informacje: 
79  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Wszelkie pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Inne metody kontaktu z&nbsp;FSF można znaleźć na&nbsp;stronie <a href="/contact/contact.html">kontakt</a> <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. 
80 || No change detected. The change might only be in amounts of spaces. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości, ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="mailto:www-pl-trans@gnu.org">www-pl-trans@gnu.org</a>. <br /> Więcej informacji na&nbsp;temat koordynacji oraz&nbsp;zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na&nbsp;<a href="/server/standards/README.translations.html">stronie tłumaczeń</a>.