distros.sk.po

Mismatched links: 6.

Mismatched ids: 0.

#text
4 | Free [-GNU/Linux system-] distributions (or “distros”) {+of
| the <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux system</a>+} only
| include and only propose free software. They reject non-free
| applications, non-free programming platforms, non-free drivers, non-free
| firmware &ldquo;blobs&rdquo;, and any other non-free software and
| documentation. If they discover that by mistake some had been included,
| they remove it. 
Free distributions (or &ldquo;distros&rdquo;) of the <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux system</a> only include and only propose free software. They reject non-free applications, non-free programming platforms, non-free drivers, non-free firmware &ldquo;blobs&rdquo;, and any other non-free software and documentation. If they discover that by mistake some had been included, they remove it. 
Slobodné distribúcie (alebo tzv. „distrá“) operačného systému GNU/Linux obsahujú a ponúkajú výhradne slobodný softvér. Odmietajú akýkoľvek softvér, aplikácie, programovacie platformy, ovládače, firmware alebo dokumentáciu, ktoré nespĺňajú podmienky slobodného softvéru. Ak sa dodatočne zistí, že bol takýto prvok omylom do distribúcie zaradený, je z nej odstránený. 
7  
<a href="/distros/free-distros.html"> Free GNU/Linux distributions</a>. 
<a href="/distros/free-distros.sk.html"> Slobodné distribúcie GNU/Linux </a> 
11  
<a href="/distros/free-non-gnu-distros.html"> Free Non-GNU distributions</a>. 
 
22  
<a href="/distros/optionally-free-not-enough.html"> Why optionally free is not enough.</a> 
 
35  
This page is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.