free-distros.sk.po

Mismatched links: 20.

Mismatched ids: 0.

#text
3  
This page lists the <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux</a> distributions that are entirely <a href="/philosophy/free-sw.html">free</a> as in freedom. <a href="/distros/free-non-gnu-distros.html">Non-GNU-based free system distributions</a> are listed separately. 
 
6  
<a href="#intro">Introduction</a> 
 
7  
<a href="#for-pc">GNU/Linux distros for PCs and workstations</a> 
 
8  
<a href="#small-distros">Small GNU/Linux distros</a> 
 
9  
<a href="#howto-get">How to get free GNU/Linux distros</a> 
 
10  
<a href="#NewDistro">See something we missed?</a> 
 
11  
<a href="#Historical">Historical</a> 
 
12 Preštylizovať prvú vetu.
| These {+distros+} are [-the <a
| href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux</a> distributions we know of
| which-] {+ready-to-use full systems whose developers+} have {+made+} a
| [-firm policy-] commitment to [-only include-] {+follow the <a
| href="/distros/free-system-distribution-guidelines.html">Free System
| Distribution Guidelines</a>. This means they will include,+} and [-only
| propose-] {+propose, exclusively+} free software. They {+will+} reject
| nonfree applications, nonfree programming platforms, nonfree drivers, [-or
| non-free-] {+nonfree+} firmware [-&ldquo;blobs&rdquo;. If by mistake they
| do include any, they remove it. To learn more about what makes for a free
| GNU/Linux distribution, see our <a
| href="/philosophy/free-system-distribution-guidelines.html">Guidelines
| for Free System Distributions</a>.-] {+&ldquo;blobs&rdquo;, nonfree games,
| and any other nonfree software, as well as nonfree manuals or
| documentation.+} 
These distros are ready-to-use full systems whose developers have made a commitment to follow the <a href="/distros/free-system-distribution-guidelines.html">Free System Distribution Guidelines</a>. This means they will include, and propose, exclusively free software. They will reject nonfree applications, nonfree programming platforms, nonfree drivers, nonfree firmware &ldquo;blobs&rdquo;, nonfree games, and any other nonfree software, as well as nonfree manuals or documentation. 
Tu sú uvedené tie distribúcie <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux</a>, o ktorých vieme, že záväzne dodržiavajú prísne zásady o tom, že budú obsahovať a ponúkať výlučne slobodný softvér. Odmietajú akékoľvek aplikácie, programovacie platformy, ovládače alebo firmware, ktoré nespĺňajú kritéria pre slobodný softvér. Ak bola náhodou omylom do nich zaradená takáto časť, bude odstránená. Ak sa chcete dozvedieť viac o podmienkach, ktoré musí spĺňať každá slobodná distribúcia GNU/Linux, prečítajte si <a href="/philosophy/free-system-distribution-guidelines.html">Smernice pre distribúcie slobodných systémov</a>. 
13 | If [-you're wondering why a certain popular distribution isn't listed
| here, you may want-] {+one of these distros ever does include or propose
| anything nonfree, that must have happened by mistake, and the developers
| are committed+} to [-check our page explaining-] {+removing it. If you
| find nonfree software or documentation in one of these distributions, you
| can+} <a [-href="/philosophy/common-distros.html">why-]
| {+href="/help/gnu-bucks.html">report the problem, and earn GNU
| Bucks</a>, while+} we [-don't endorse some common distributions</a>.
| There, we've listed-] {+inform the developers so they can fix+} the
| [-reasons why several well-known distributions don't meet our
| guidelines.-] {+problem.+} 
If one of these distros ever does include or propose anything nonfree, that must have happened by mistake, and the developers are committed to removing it. If you find nonfree software or documentation in one of these distributions, you can <a href="/help/gnu-bucks.html">report the problem, and earn GNU Bucks</a>, while we inform the developers so they can fix the problem. 
Ak vás zaujíma, prečo v tomto zozname nie sú uvedené aj isté dobre známe distribúcie, vysvetlenie nájdete na stránke <a href="/philosophy/common-distros.html">prečo neschvaľujeme niektoré populárne distribúcie</a>. Zhrnuli sme tam zoznam dôvodov, prečo niektoré zo známych distribúcií nespĺňajú naše požiadavky. 
56  
In addition to their own sites, many of these distributions are available from <a href="http://mirror.fsf.org/">mirror.fsf.org</a>. Feel free to download or mirror the distributions from there, preferably using rsync. Free distribution maintainers can request a mirror for their project by mailing the <a href="mailto:sysadmin@fsf.org">FSF sysadmins</a>. 
 
57  
<a href="/software/software.html">Individual GNU packages</a> (most of which are included in the free distributions here) are described separately. 
 
60 | [-If-]{+Do+} you know [-of-] {+about+} a distribution that [-may qualify-]
| {+you expected to find on our list,+} but {+didn't? First, check our page
| about <a href="/distros/common-distros.html">why we don't endorse some
| common distributions</a>. That page explains the reasons why several
| well-known distributions don't meet <a
| href="/distros/free-system-distribution-guidelines.html">our
| guidelines</a>. If the distribution+} isn't listed [-here,-] {+there
| either, and you think it qualifies for a listing under our guidelines,
| then+} please [-ask-] {+let+} the distribution's maintainers [-if they
| want to follow these free software principles. If they do,-] {+know about
| this page+} and [-they would like their distribution to be listed here,
| they should write to &lt;gnu@gnu.org&gt;. Some distributions are making
| efforts to move toward a completely free system. We thank-] {+encourage+}
| them [-for their on-going work-] to [-achieve that goal, and hope-] {+get
| in touch&mdash;we'd like+} to [-list them here some day.-] {+hear from
| them.+} 
Do you know about a distribution that you expected to find on our list, but didn't? First, check our page about <a href="/distros/common-distros.html">why we don't endorse some common distributions</a>. That page explains the reasons why several well-known distributions don't meet <a href="/distros/free-system-distribution-guidelines.html">our guidelines</a>. If the distribution isn't listed there either, and you think it qualifies for a listing under our guidelines, then please let the distribution's maintainers know about this page and encourage them to get in touch&mdash;we'd like to hear from them. 
Ak poznáte nejakú distribúciu, ktorá by sa mohla považovať za slobodnú, ale nie je uvedená v nasledovnom zozname, skúste sa prosím spýtať správcov tejto distribúcie, či by boli ochotní nasledovať princípy slobodného softvéru. Ak by súhlasili a chceli, aby bola ich distribúcia uvedená v tomto zozname, mali by napísať na &lt;gnu@gnu.org&gt;. Niektoré distribúcie vyvíjajú úsilie, aby sa postupne stali úplne slobodnými. Ďakujeme im za ich úsilie a snahu dosiahnuť tento cieľ a veríme, že jedného dňa budú zaradené do tohoto zoznamu. 
61  
If you maintain a distribution that follows the <a href="/distros/free-system-distribution-guidelines.html">Free System Distribution Guidelines</a> and would like to be listed here, please write to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a> with an introduction and a link to the project Web site. When you do, we'll explain more about our evaluation process to you, and get started on it quickly. We look forward to hearing from you! 
 
80  
This page is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.