education-menu.sq.po

Mismatched links: 8.

Mismatched ids: 0.

#text
10  
<a href="/education/edu-faq.html#content">FAQ</a> 
<a href="/education/edu-faq.html">Pyetje të Bëra Shpesh</a> 
13  
<a href="/education/edu-why.html#content">Why educational institutions should use and teach free software</a> 
<a href="/education/edu-why.html">Pse Institucionet Arsimore Do të Duhej të Përdornin dhe Jepnin Mësim Vetëm Software të Lirë</a> 
14  
<a href="/education/edu-schools.html#content">Why schools should exclusively use free software</a> 
<a href="/education/edu-schools.html">Pse Shkollat Do të Duhej të Përdornin Vetëm Software të Lirë</a> 
15  
<a href="/education/edu-system-india.html#content">The education system in India</a> 
<a href="/education/edu-system-india.html">Sistemi Arsimor në Indi</a>.