help.sq.po

Mismatched links: 4.

Mismatched ids: 0.

#text
16  
Do one of the <a href="/help/priority-projects.html">GNU High Priority Enhancement Projects</a>. 
Kontribuoni te një nga <a href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html">Projektet e Software-it të Lirë Me Përparësi të Madhe</a>. 
32  
Help with <a href="https://savannah.gnu.org">Savannah</a>. We are especially looking for technical sysadmin volunteers to help with underlying infrastructure support. Volunteers to help with pending project submissions are also very welcome. Please see this <a href="https://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker/">general information on how to become a savannah hacker</a>. Please communicate with us on the <a href="https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/savannah-hackers-public">savannah-hackers-public</a> mailing list. 
Ndihmoni te <a href="https://savannah.gnu.org">Savannah</a>. Jemi duke kërkuar veçanërisht për vullnetarë me njohuri teknike në administrim sistemesh, për të na ndihmuar në mbulimin teknit të infrastrukturës së saj. Janë shumë të mirëpritur vullnetarë që të na ndihmojnë me parashtrime te projekti në pritje të shqyrtimit. Ju lutemi, shihni <a href="https://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker">të dhëna të përgjithshme se si të bëheni një hacker te Savannah</a>. Ju lutemi, lidhuni me ne përmes listës së postimeve <a href="https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/savannah-hackers-public">savannah-hackers-public</a>. 
65 TODO: submitting -> contributing. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini te <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.