help.sq.po

Mismatched links: 2.

Mismatched ids: 0.

#text
16  
Do one of the <a href="/help/priority-projects.html">GNU High Priority Enhancement Projects</a>. 
Kontribuoni te një nga <a href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html">Projektet e Software-it të Lirë Me Përparësi të Madhe</a>. 
63 TODO: submitting -> contributing. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini te <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.