copyleft.sq.po

Mismatched links: 2.

Mismatched ids: 0.

#text
20  
If you would like to copyleft your program with the GNU GPL or the GNU LGPL, please see the <a href="/licenses/gpl-howto.html">license instructions page</a> for advice. Please note that you must use the entire text of the license you choose. Each is an integral whole, and partial copies are not permitted. 
Nëse doni ta vini nën <em>copyleft</em> programin tuaj përmes licencës GNU GPL apo GNU LGPL, ju lutemi, për t’u këshilluar, shihni <a href="/copyleft/gpl-howto.html">faqen e udhëzimeve për licencën</a>. Ju lutemi, mbani shënim se duhet të përdorni krejt tekstin e licencës që zgjidhni. Secila është një e tërë integrale dhe nuk lejohen kopjime të pjesshme. 
26 TODO: submitting -> contributing. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini te <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.