licenses.sq.po

Mismatched links: 18.

Mismatched ids: 0.

#text
62  
<a href="/licenses/gpl-3.0.html">GPLv3</a>, <a href="/licenses/gpl-2.0.html">GPLv2</a>, <a href="/licenses/gpl-1.0.html">GPLv1</a> 
<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html">GPLv3</a>, <a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">GPLv2</a>, <a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-1.0.html">GPLv1</a> 
64  
<a href="/licenses/lgpl-3.0.html">LGPLv3</a>, <a href="/licenses/lgpl-2.1.html">LGPLv2.1</a> 
<a href="http://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html">LGPLv3</a>, <a href="http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html">LGPLv2.1</a> 
66  
<a href="/licenses/agpl-3.0.html">GNU AGPLv3</a> (The <a href="https://web.archive.org/web/20190826200024/http://www.affero.org/oagpl.html">Affero General Public License version 1</a> is not a GNU license, but it was designed to serve a purpose much like the GNU AGPL's.) 
<a href="http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html">GNU AGPLv3</a> (Licenca <a href="https://web.archive.org/web/20190826200024/http://www.affero.org/oagpl.html">Affero General Public License version 1</a> s’është licencë GNU, por qe hartuar t’u shërbejë rasteve pak a shumë si GNU AGPL-ja.) 
68  
<a href="/licenses/fdl-1.3.html">FDLv1.3</a>, <a href="/licenses/fdl-1.2.html">FDLv1.2</a>, <a href="/licenses/fdl-1.1.html">FDLv1.1</a> 
<a href="http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html">FDLv1.3</a>, <a href="http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.2.html">FDLv1.2</a>, <a href="http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.1.html">FDLv1.1</a> 
104 TODO: submitting -> contributing. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini te <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.