companies.sq.po

Mismatched links: 2.

Mismatched ids: 0.

#text
3  
There are computers capable of running with only free software. These computers put the user in complete control of per computer and are endorsed by FSF's Respects Your Freedom (RYF) certification program. For a list of companies that sell this type of computers, look at <a href="https://ryf.fsf.org/">ryf.fsf.org</a>. 
Ka kompjutera të aftë të xhirojnë vetëm me software të lirë. Këta kompjutera e vendosin përdoruesin në kontroll të plotë të kompjuterit dhe janë të pranuar nga FSF-ja përmes programit të certifikimit Respects Your Freedom (RYF). Për një listë shoqërish që shesin këtë lloj kompjuterash, shihni te <a href="https://fsf.org/ryf">fsf.org/ryf</a>. 
7 TODO: submitting -> contributing. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini te <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.