javascript-trap.sq.po

Mismatched links: 2.

Mismatched ids: 0.

#text
40  
<strong>Acknowledgements:</strong> I thank <a href="/people/people.html#mattlee">Matt Lee</a> and <a href="https://johnresig.com/">John Resig</a> for their help in defining our proposed criterion, and David Parunakian for bringing the problem to my attention. 
<strong>Falënderime:</strong> Falënderoj <a href="/people/people.html#mattlee">Matt Lee-në</a> dhe <a href="http://ejohn.org">John Resig-un</a> për ndihmën e tyre në përkufizimin e kriterit tonë të propozuar, si dhe David Parunakian-in që më tërhoqi vëmendjen te problemi. 
43 TODO: submitting -> contributing. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini te <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.