words-to-avoid.sq.po

Mismatched links: 4.

Mismatched ids: 0.

#text
117  
Those who use the term “content” are often the publishers that push for increased copyright power in the name of the authors (“creators,” as they say) of the works. The term “content” reveals their real attitude towards these works and their authors. 
Ata që përdorin termin “content” shpesh janë botuesit që ushtrojnë trysni për fuqi më të mëdha të drejtash kopjimi në emër të autorëve (“krijuesve”, siç thonë ata) të veprave. Termi “content” zbulon qëndrimin e tyre të njëmendtë kundrejt këtyre veprave dhe këtyre autorëve. Kjo ka qenë pranuar edhe nga Tom Chatfield <a href="https://www.theguardian.com/culture/2016/aug/02/how-to-deal-with-trump-trolls-online">në Guardian</a>: 
118  
We first condemned this usage of &ldquo;content&rdquo; in 2002. Since then, Tom Chatfield recognized the same point <a href="https://www.theguardian.com/culture/2016/aug/02/how-to-deal-with-trump-trolls-online">in the Guardian</a>: 
 
121  
<a href="https://tedgioia.substack.com/p/14-warning-signs-that-you-are-living"> Martin Scorsese condemned the attitude of &ldquo;content&rdquo; in regard to films</a>. 
 
122  
The attitude implied by &ldquo;content&rdquo; is illustrated pointedly in this critical description of <a href="https://anildash.com/2022/02/09/the-stupid-tech-content-culture-cycle/"> the development path of platforms run by people who base their thinking on that concept</a>. 
 
267 TODO: submitting -> contributing. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini te <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.