irc-rules.sq.po

Mismatched links: 2.

Mismatched ids: 0.

#text
13  
<a href="ircs://irc.libera.chat:6697/fsf">#fsf</a> &mdash; Discussion about the <a href="https://www.fsf.org/">FSF (Free Software Foundation) and fsf.org</a> 
<a href="ircs://irc.libera.chat:6697/fsf">#fsf</a> &mdash; Diskutime rreth <a href="http://www.fsf.org/">FSF (Free Software Foundation) dhe fsf.org</a> 
47 TODO: submitting -> contributing. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini te <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe kontribut te përkthimi i faqeve tona web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.