README.translations.sq.po

Mismatched links: 16.

Mismatched ids: 0.

#text
84  
<code>ar</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-ar">Arabic</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/ka2in">Fayçal Alami</a> - New coordinator needed) 
<code>ar</code> - <a href="//savannah.nongnu.org/projects/www-ar">Arabisht</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/ka2in">Fayçal Alami</a> - Lyp bashkërendues të ri) 
85  
<code>az</code> - Azerbaijani (New coordinator needed) 
<code>az</code> - Azerbaixhanase (<a href="//savannah.gnu.org/users/igrar">Igrar Huseynov</a> - Lyp bashkërendues të ri) 
87  
<code>bn</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-bn">Bengali</a> (New coordinator needed) 
<code>th</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-th">Tajlandisht</a> (Lyp bashkërendues të ri) 
90  
<code>da</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-da">Danish</a> (New coordinator needed) 
<code>th</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-th">Tajlandisht</a> (Lyp bashkërendues të ri) 
96  
<code>fi</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-fi">Finnish</a> (New coordinator needed) 
<code>th</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-th">Tajlandisht</a> (Lyp bashkërendues të ri) 
106  
<code>nb</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-nb">Norwegian Bokm&aring;l</a> (New coordinator needed) 
<code>tl</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-tl">Tagaloge</a> (Lyp bashkërendues të ri) 
108  
<code>nn</code> - Norwegian Nynorsk (New coordinator needed) 
<code>nn</code> - Norvegjishte Nynorsk (<a href="//savannah.gnu.org/users/att">Andreas Tolfsen</a> - Lyp bashkërendues të ri) 
112  
<code>ru</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-ru">Russian</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/jimcrow">Anatoly A. Kazantsev</a>, <a href="//savannah.gnu.org/users/ineiev">Pavel Kharitonov</a>) 
<code>ru</code> - <a href="//savannah.nongnu.org/projects/www-ru">Rusisht</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/jimcrow">Anatoly A. Kazantsev</a>, <a href="//savannah.gnu.org/users/ineiev">Pavel Kharitonov</a>) 
113  
<code>sk</code> - <a href="//savannah.gnu.org/projects/www-sk">Slovak</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/dominiks">Dominik Smatana</a> - New coordinator needed) 
<code>sk</code> - <a href="//savannah.nongnu.org/projects/www-sk">Sllovakisht</a> (<a href="//savannah.gnu.org/users/dominiks">Dominik Smatana</a> - Lyp bashkërendues të ri) 
127 TODO: submitting -> contributing. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini te <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.