webmaster-quiz.sq.po

Mismatched links: 4.

Mismatched ids: 0.

#text
6  
<a href="/server/standards/#writeentry">Writing and reviewing items for the Malware section</a> 
 
7  
<a href="/server/standards/#mirrors">Checking the status of mirrors</a> 
 
8  
<a href="/server/standards/#deadlink">Fixing dead links</a> 
 
9  
<a href="/server/standards/#addimage">Adding images to the GNU Gallery</a> 
 
10  
If you feel comfortable with our routine tasks, or there is any particular area you would like to work on, please answer the following questions in English as best as you can, in your own words, and email them to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. (If you don't feel like becoming a GNU webmaster after all, there are <a href="/help/help.html">other ways you can help the GNU Project</a>.) 
Nëse ndiheni familjar me punët tona rutinë, ju lutemi, përgjigjuni pyetjeve vijuese në anglisht sa më mirë të mundeni, dhe dërgojini me email te <a href="mailto:chief-webmaster@gnu.org">&lt;chief-webmaster@gnu.org&gt;</a>. (Nëse s’keni ndërmend të bëheni webmaster GNU, ka <a href="/help/help.html">rrugë të tjera sipas të cilash mund të ndihmoni Projektin GNU</a>.) 
21  
<strong>Ready? Email your completed quiz to <a href="mailto:webmasters@gnu.org?subject=I want to be a GNU Webmaster">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a> with a <em>brief</em> introduction about yourself.</strong> 
<strong>Gati? Provimin tuaj të plotësuar dërgojeni me email te <a href="mailto:chief-webmaster@gnu.org?subject=I want to be a GNU Webmaster">&lt;chief-webmaster@gnu.org&gt;</a>.</strong> 
24  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and submitting translations of this article. 
Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini te <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.