takeaction.sq.po

Mismatched links: 18.

Mismatched ids: 0.

#text
9  
Please help <a href="https://endsoftwarepatents.org/">end software patents</a> worldwide. Please also support <a href="https://www.unitary-patent.eu/">anti-software patent efforts in Europe</a> specifically. Watch and share the movie <a href="http://patentabsurdity.com"><cite>Patent Absurdity</cite></a>. 
Ju lutemi, ndihmoni <a href="https://endsoftpatents.org/">t’u jepet fund patentave mbi software-in</a> kudo në botë. Ju lutemi, përkrahni veçanërisht <a href="https://www.unitary-patent.eu/">përpjekjet kundër patentave mbi software-in në Europë</a>. Shiheni dhe ndajeni me të tjerët këtë film <a href="https://patentabsurdity.com"><cite>Absurditeti i Patentave</cite></a>. 
11  
Please <a href="https://fsfe.org/activities/wipo/wiwo.html">support this declaration</a> calling on WIPO to change its name and mission. 
Ju lutemi, <a href="https://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html">përkraheni këtë deklaratë</a> që i bën thirrje WIPO-s të ndërrojë emrin dhe misionin e vet. 
13  
Contribute to the <a href="https://directory.fsf.org/wiki/Main_Page">Free Software Directory</a>: submit new packages, corrections to existing entries, and <a href="https://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate">helping with maintenance</a>. 
Jepni ndihmesë te <a href="https://directory.fsf.org/Main_Page">Lista e Software-it të Lirë</a>: parashtroni paketa të reja, ndreqje për gjëra ekzistuese dhe <a href="https://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate">ndihmoni në mirëmbajtjen e saj</a>. 
18  
As listed on the FSF's <a href="https://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/">high-priority projects web page</a>. 
Siç tregohen në <a href="https://www.fsf.org/campaigns/priority.html">faqen web të FSF-së për projektet me përparësi të madhe</a>. 
23  
<a href="/software/cfengine/">cfengine</a>, <a href="/software/halifax/">halifax</a>, <a href="/software/mcron/">mcron</a>, <a href="/software/quickthreads/">quickthreads</a> 
<a href="/software/cfengine/">cfengine</a>, <a href="/software/freedink/">freedink</a>, <a href="/software/freetalk/">freetalk</a>, <a href="/software/halifax/">halifax</a>, <a href="/software/mcron/">mcron</a>, <a href="/software/quickthreads/">quickthreads</a> 
28  
See &ldquo;<a href="https://savannah.gnu.org/people/">help wanted</a>&rdquo; requests from the maintainers of many packages. 
Shihni kërkesat “<a href="http://savannah.gnu.org/people">lypset ndihmë</a>” nga mirëmbajtësit e mjaft paketave. 
33  
Help maintain the <a href="https://savannah.gnu.org/">free software hosting site</a> sponsored by GNU: <a href="https://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker/"> more information</a>. 
Ndihmoni të mirëmbahet <a href="https://savannah.gnu.org/">sajti i strehimit të software-it të lirë</a> i sponsorizuar nga GNU: <a href="https://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker"> më tepër të dhëna</a>. 
36  
<a href="/people/webmeisters.html#volunteer">More information</a>. 
<a href="/people/webmeisters.html">Më tepër të dhëna</a>. 
44 TODO: submitting -> contributing. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini te <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.