free-doc.sr.po

Mismatched links: 6.

Mismatched ids: 0.

#text
8  
<a href="https://defectivebydesign.org/ebooks.html">Join our mailing list about the dangers of eBooks</a>. 
<a href="http://defectivebydesign.org/ebooks.html">Придружите се нашој листи е-поште о опасности електронских књига</a>. 
9  
Free documentation, like free software, is a matter of freedom, not price. The problem with these manuals was not that O'Reilly Associates charged a price for printed copies&mdash;that in itself is fine. (The Free Software Foundation <a href="https://shop.fsf.org/category/books/">sells printed copies</a> of free <a href="/doc/doc.html">GNU manuals</a>, too.) But GNU manuals are available in source code form, while these manuals are available only on paper. GNU manuals come with permission to copy and modify; the Perl manuals do not. These restrictions are the problems. 
Слободна документација, као и слободан софтвер, је питање слободе, не цене. Проблем са овим приручницима није то што О'Рејли Партнери наплаћују за штампане примерке&mdash;то је само по себи у реду. (Задужбина Слободног Софтвера такође <a href="http://shop.fsf.org/category/books/">продаје штампане примерке</a> слободних <a href="/doc/doc.html">ГНУ приручника</a>.) Али ГНУ приручници су доступни у свом изворном облику, док су ови други приручници доступни само на папиру. ГНУ приручници долазе са дозволом да се копирају и модификују; приручници Перла не. Ове рестрикције су проблем. 
11  
<a href="/licenses/fdl.html">The GNU Free Documentation License</a> 
<a href="/copyleft/fdl.html">ГНУ слободна лиценца документације</a> 
24  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Молимо вас да шаљете питања у вези са ЗСС-ом и ГНУ-ом на адресу <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Постоје и <a href="/contact/">други начини да се обратите</a> ЗСС-у. Молимо вас да шаљете неисправне везе и друге исправке (или предлоге) на адресу <a href="mailto:mailto:webmasters@gnu.org">&lt;mailto:webmasters@gnu.org&gt;</a>.