java-trap.sr.po

Mismatched links: 14.

Mismatched ids: 0.

#text
3  
by <a href="https://www.stallman.org/">Richard Stallman</a> 
од <a href="http://www.stallman.org/">Ричарда Сталмана</a> 
5  
Since this article was first published, Sun (now part of Oracle) has <a href="https://www.fsf.org/news/fsf-welcomes-gpl-java.html">relicensed</a> most of its Java platform reference implementation under the GNU General Public License, and there is now a free development environment for Java. Thus, the Java language as such is no longer a trap. 
Од децембра 2006., у току је <a href="http://www.fsf.org/news/fsf-welcomes-gpl-java.html">поновно објављивање платформе за Јаву под ГНУ-овом ОЈЛ</a> од стране фирме Сан. Када ова промена лиценце буде завршена, надамо се да Јава више неће представљати замку. Ипак, општи принцип који је овде описан и даље важи, јер и било која друга неслободна библиотека или програмерска платформа може произвести сличан проблем. Морамо да научимо лекцију из Јавине историје, како бисмо убудуће избегли друге замке. 
18  
Sun's implementation of Java is nonfree. The standard Java libraries are nonfree also. We do have free implementations of Java, such as the <a href="https://objectcomputing.com/resources/publications/sett/january-2003-gcj-the-gnu-compiler-for-java"> GNU Compiler for Java</a> (GCJ) and <a href="/software/classpath">GNU Classpath</a>, but they don't support all the features yet. We are still catching up. 
Саново остварење Јаве је неслободно. Блекдаун (<em>Blackdown</em>) је такође неслободан; он је адаптација Сановог власничког кода. Стандардне Јавине библиотеке су такође неслободне. Ми имамо слободна остварења Јаве, као што је <a href="http://gcc.gnu.org/java/">ГНУ-ов преводилац за Јаву – ГПЈ</a> (<em>GNU Compiler for Java – GCJ</em>) и <a href="/software/classpath">ГНУ-ов Класпат</a> (<em>GNU Classpath</em>), али они још не подржавају све одлике. Још увек заостајемо. 
21  
Sun continues to develop additional &ldquo;standard&rdquo; Java libraries, and nearly all of them are nonfree; in many cases, even a library's specification is a trade secret, and Sun's latest license for these specifications prohibits release of anything less than a full implementation of the specification. (See the <a href="https://jcp.org/aboutJava/communityprocess/JSPA2.pdf"> Java Specification Participation Agreement</a> and the <a href="https://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr129/j2me_pb-1_0-fr-spec-license.html"> J2ME&trade; Personal Basis Profile Specification</a> for examples.) 
Сан наставља да изграђује додатне „стандардне“ Јавине библиотеке, које су скоро све неслободне. Често је чак и спецификација библиотеке трговинска тајна, а најновија Санова лиценца за те спецификације забрањује објављивање било чега што је мање од пуног остварења спецификације. (Примера ради, погледајте <a href="http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/JSPA2.pdf">http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/JSPA2.pdf</a> и <a href="http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr129/j2me_pb-1_0-fr-spec-license.html">http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr129/j2me_pb-1_0-fr-spec-license.html</a>). 
25  
To keep your Java code safe from the Java Trap, install a free Java development environment and use it. More generally, whatever language you use, keep your eyes open, and check the free status of programs your code depends on. The easiest way to verify that a program is free is by looking for it in the <a href="https://www.fsf.org/directory">Free Software Directory</a>. If a program is not in the directory, you can check its license(s) against the <a href="/licenses/license-list.html">list of free software licenses</a>. 
Да бисте сачували ваш код у Јави од замке језика Јава, инсталирајте и користите слободно окружење за изградњу програма у Јави. Уопште, без обзира на то који језик користите, отворите четворе очи и проверите да ли су програми од којих зависи ваш код слободни. Најлакши начин да проверите да ли је програм слободан је да га потражите у каталогу слободног софтвера (<a href="http://www.fsf.org/directory">http://www.fsf.org/directory</a>). Ако програм није у каталогу, можете проверити да ли је његова лиценца (или његове лиценце) наведена у списку слободних софтверских лиценци (<a href="http://www.gnu.org/licenses/license-list.html">http://www.gnu.org/licenses/license-list.html</a>). 
30  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Молимо вас да шаљете питања у вези са ЗСС-ом и ГНУ-ом на адресу <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Постоје и <a href="/contact/">други начини да се обратите</a> ЗСС-у. Молимо вас да шаљете неисправне везе и друге исправке (или предлоге) на адресу <a href="mailto:mailto:webmasters@gnu.org">&lt;mailto:webmasters@gnu.org&gt;</a>.