gnu-history.tr.po

Mismatched links: 6.

Mismatched ids: 0.

#text
12  
A Unix-like operating system includes a kernel, compilers, editors, text formatters, mail software, graphical interfaces, libraries, games and many other things. Thus, writing a whole operating system is a very large job. We started in January 1984. The <a href="https://www.fsf.org/"> Free Software Foundation</a> was founded in October 1985, initially to raise funds to help develop GNU. 
Unix benzeri bir işletim sistemi bir çekirdek, derleyiciler, düzenleyiciler, metin biçimlendiricileri, e-posta yazılımı, grafiksel arayüzler, kütüphaneler, oyunlar ve daha birçok şey içerir. Bu nedenle bütün işletim sistemini yazmak oldukça kapsamlı bir iştir. Ocak 1984'te başladık. <a href="https://fsf.org/"> Özgür Yazılım Vakfı</a>, başlangıçta GNU'nun geliştirilmesine yardımcı olmak için fon toplamak amacıyla Ekim 1985'te kuruldu. 
13  
By 1990 we had either found or written all the major components except one&mdash;the kernel. Then Linux, a Unix-like kernel, was developed by Linus Torvalds in 1991 and made free software in 1992. Combining Linux with the almost-complete GNU system resulted in a complete operating system: the GNU/Linux system. Estimates are that tens of millions of people now use GNU/Linux systems, typically via <a href="/distros/distros.html">GNU/Linux distributions</a>. The principal version of Linux now contains nonfree firmware &ldquo;blobs&rdquo;; free software activists now maintain a modified free version of Linux, called <a href="https://directory.fsf.org/wiki/Linux-libre"> Linux-libre</a>. 
1990'a gelindiğinde biri hariç (çekirdek) bütün önemli bileşenleri bulduk veya yazdık. Daha sonra 1991 yılında Unix benzeri bir çekirdek olan Linux; Linus Torvalds tarafından 1991 yılında geliştirilmiş ve 1992'de özgür yazılım yapılmıştır. Linux'u neredeyse eksiksiz GNU sistemiyle birleştirmek, tam bir işletim sistemi olan GNU/Linux sistemi ile sonuçlandı. Tahminlere göre on milyonlarca insan sıklıkla <a href="/distros/distros.html">GNU/Linux dağıtımları</a> yoluyla GNU/Linux sistemleri kullanıyor. Linux'un ana sürümü artık özgür olmayan aygıt yazılımı &ldquo;blob'lar&rdquo;ı içeriyor; özgür yazılım aktivistleri, artık <a href="https://directory.fsf.org/project/linux">Linux-libre</a> adı verilen değiştirilmiş bir Linux sürümünü sürdürmektedir. 
20  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz hataları, aklınızdaki soru ve önerilerinizi lütfen <a href="mailto:web-translators@gnu.org">bize&nbsp;bildirin</a>.</p><p>Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili bilgi için lütfen <a href="/server/standards/README.translations.html">Çeviriler BENİOKU</a> sayfasına bakın. Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların Türkçe çevirileri gönüllüler tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği yüksek bir <a href="/home.html">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak istiyorsanız, <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-tr">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilirsiniz.