thegnuproject.tr.po

Mismatched links: 8.

Mismatched ids: 0.

#text
76  
Most of the FSF's income used to come from sales of copies of free software and of other related services (CD-ROMs of source code, CD-ROMs with binaries, nicely printed manuals, all with the freedom to redistribute and modify), and Deluxe Distributions (distributions for which we built the whole collection of software for the customer's choice of platform). Today the FSF still <a href="https://shop.fsf.org/"> sells manuals and other gear</a>, but it gets the bulk of its funding from members' dues. You can join the FSF at <a href="https://my.fsf.org/join">fsf.org</a>. 
FSF'nin gelirlerinin çoğu özgür yazılımın ve ilgili diğer hizmetlerin satışından gelmektedir (hepsi de yeniden dağıtma ve değiştirme özgürlüklerine sahip kaynak kod CD-ROMları, çalıştırılabilir dosya içeren CD-ROMlar, güzel basılmış kılavuzlar), ve Deluxe Dağıtımlarını (burada sizin seçeceğiniz dağıtım için tüm özgür yazılım koleksiyonu yer alıyor) satmaktadır. Günümüzde FSF hala <a href="https://shop.fsf.org/"> kılavuzlar ve diğer gereçleri satsa da</a>, gelirlerinin büyük bir kısmını üyelerinin aidatlarından sağlıyor. FSF'ye <a href="https://fsf.org/join">fsf.org</a> bağlantısından üye olabilirsiniz. 
171  
The use of &ldquo;hacker&rdquo; to mean &ldquo;security breaker&rdquo; is a confusion on the part of the mass media. We hackers refuse to recognize that meaning, and continue using the word to mean someone who loves to program, someone who enjoys playful cleverness, or the combination of the two. See my article, &ldquo;<a href="https://stallman.org/articles/on-hacking.html">On Hacking</a>.&rdquo; 
Yaygın medyada &ldquo;güvenlik kırıcısı&rdquo;nı ifade etmek için &ldquo;hacker&rdquo;ın kullanılması kafa karışıklığı yaratır. Biz üstatlar bu ifadeyi kabul etmeyiz ve hacker'ın kelime anlamı olarak &ldquo;programlamayı seven, oyuncu zekadan veya bunların bir bileşiminden hoşlanan kimse&rdquo; tanımını ve üstat karşılığını kullanmayı tercih ederiz. &ldquo;<a href="http://stallman.org/articles/on-hacking.html">Hacking üzerine</a>&rdquo; başlıklı yazıma bakabilirsiniz. 
178  
2008 note: this issue extends to the BIOS as well. There is a free BIOS, <a href="https://libreboot.org/">LibreBoot</a> (a distribution of coreboot); the problem is getting specs for machines so that LibreBoot can support them without nonfree &ldquo;blobs.&rdquo; 
2008 notu: bu konu BIOS'a da genişletilebilir. Özgür bir BIOS vardır, <a href="http://www.libreboot.org/">LibreBoot</a>, sorun (bir coreboot dağıtımı olan) LibreBoot'un özgür olmayan &ldquo;bloblar&rdquo; olmadan destekleyebilmesini sağlamak için makine belirtimlerini elde etmektir. 
185  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz hataları, aklınızdaki soru ve önerilerinizi lütfen <a href="mailto:web-translators@gnu.org">bize&nbsp;bildirin</a>.</p><p>Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili bilgi için lütfen <a href="/server/standards/README.translations.html">Çeviriler BENİOKU</a> sayfasına bakın. Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların Türkçe çevirileri gönüllüler tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği yüksek bir <a href="/home.html">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak istiyorsanız, <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-tr">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilirsiniz.