license-list.tr.po

Mismatched links: 11.

Mismatched ids: 0.

#text
146  
Please do not use this License Agreement for your own software. If you want to use a lax permissive license for your project, please use the <a href="#Expat">Expat license</a> for a small program and the Apache 2.0 license for a substantial program. These are far more common, and widely recognized in the free software community. 
Lütfen bu Lisans Anlaşmasını kendi yazılımınız için kullanmayın. Eğer kendi projeniz için gevşek, hoşgörülü bir lisans kullanmak istiyorsanız küçük bir program için <a href="#Expat">Expat Lisansını</a>, daha önemli bir program için <a href="#apache2">Apache 2.0</a> lisansını kullanın. Bunlar özgür yazılım topluluğunda çok daha yaygın ve iyice tanınan lisanslardır. 
148  
This is a lax, permissive non-copyleft free software license, compatible with the GNU GPL. The license does provide the ability to license patents along with the software work, however, we still recommend the Apache 2.0 license for avoiding patent treachery when choosing to put your work under a lax license. 
Bu gevşek, hoşgörülü, copyleft olmayan bir özgür yazılım lisansıdır, GNU GPL ile uyumludur. Bu lisans yazılım çalışmasıyla birlikte patent lisanslama becerisi de sağlar, ancak çalışmanızı gevşek bir lisans altına koymak istiyorsanız, patent ihanetinden kaçınmak için hala <a href="#apache2">Apache 2.0</a> lisansını öneriyoruz. 
159  
We do not recommend this license. If you want a lax permissive license for a small program, we recommend the <a href="#X11License">X11 license</a>. A larger program usually ought to be copyleft; but if you are set on using a lax permissive license for one, we recommend the Apache 2.0 license since it protects users from patent treachery. 
Bu lisansı önermiyoruz. Eğer küçük bir program için gevşek bir lisans istiyorsanız <a href="#X11License">X11 lisansını</a> öneriyoruz. Daha büyük bir program genellikle copyleft olmalıdır; ancak böyle bir proje için eğer gevşek, hoşgörülü bir lisans kullanmaya niyetiniz varsa, patent ihanetinden koruduğu için <a href="#apache2">Apache 2.0</a> lisansını öneriyoruz. 
167  
This is a fine license for a small program. A larger program usually ought to be copyleft; but if you are set on a lax permissive license for one, we recommend the Apache 2.0 license since it protects users from patent treachery. 
Bu küçük bir program için çok uygundur bir lisanstır. Daha büyük bir program genellikle copyleft olmalıdır; ancak böyle bir proje için eğer gevşek, hoşgörülü bir lisans kullanmaya niyetiniz varsa, patent ihanetinden koruduğu için <a href="#apache2">Apache 2.0</a> lisansını öneriyoruz. 
195  
We urge you not to use the original BSD license for software you write. If you want to use a lax, permissive non-copyleft free software license, it is much better to use the <a href="#ModifiedBSD">modified BSD license</a>, the X11 license or the Expat license. Even better, for a substantial program, use the Apache 2.0 license since it takes action against patent treachery. 
Sizi, yazdığınız yazılım için özgün BSD lisansı kullanmamaya çağırıyoruz. Gevşek, hoşgörülü, copyleft olmayan bir lisans kullanmak istiyorsanız, <a href="#ModifiedBSD">değiştirilmiş BSD lisansı</a>, X11 lisansı veya Expat lisansı kullanmanız daha iyi olacaktır. Daha da iyisi, önemli bir program için patent ihanetine karşı tedbir içeren <a href="#apache2">Apache 2.0</a> lisansını kullanın. 
223  
This is a free software license. By itself, it has a copyleft comparable to the GPL's, and incompatible with it. However, it gives recipients ways to relicense the work under the terms of other selected licenses, and some of those&mdash;the Eclipse Public License in particular&mdash;only provide a weaker copyleft. Thus, developers can't rely on this license to provide a strong copyleft. 
Bu bir özgür yazılım lisansıdır. Kendi başına GPL'ninkine benzeyen bir copylefte sahip ama GPL ile uyumsuzdur. Bununla birlikte, alıcılara çalışmalarını başka seçili lisansların koşulları altında yeniden lisanslama imkanı sunuyor ve bu lisansların bazıları (özellikle <a href="#EPL">Eclipse Kamu Lisansı</a>) daha zayıf bir copyleft sağlıyor. Bu yüzden geliştiriciler bu lisansa güçlü bir copyleft sağlama amacıyla güvenemezler. 
258  
This is a free software license that is essentially the same as the Mozilla Public License version 1.1. Like the MPL, the NOSL has some complex restrictions that make it incompatible with the GNU GPL. That is, a module covered by the GPL and a module covered by the NOSL cannot legally be linked together. We urge you not to use the NOSL for this reason. 
Bu bir özgür yazılım lisansıdır, özünde <a href="#MPL">Mozilla Kamu Lisansı sürüm 1.1</a> ile aynıdır. MPL gibi NOSL'nin de onu GNU GPL ile uyumsuz kılan bazı karmaşık kısıtlamaları var. Yani, GPL tarafından kapsanan bir modül ile NOSL tarafından kapsanan bir modül yasal olarak birleştirilemez. Bu nedenle NOSL kullanmamanızı öneriyoruz. 
376  
<a id="OculusRift"></a> <a id="OculusRiftSDK" href="https://directory.fsf.org/wiki/License:Oculus_VR_Rift_SDK_License"> Oculus Rift SDK License</a> <span class="anchor-reference-id"> (<a href="#OculusRiftSDK">#OculusRiftSDK</a>)</span> 
<a id="OculusRift"></a> <a id="OculusRiftSDK" href="http://directory.fsf.org/wiki/License:Oculus_VR_Rift_SDK_License"> Oculus Rift SDK Lisansı</a> <span class="anchor-reference-id"> (<a href="#OculusRiftSDK">#OculusRiftSDK</a>)</span> 
515  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz hataları, aklınızdaki soru ve önerilerinizi lütfen <a href="mailto:web-translators@gnu.org">bize&nbsp;bildirin</a>.</p><p>Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili bilgi için lütfen <a href="/server/standards/README.translations.html">Çeviriler BENİOKU</a> sayfasına bakın. Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların Türkçe çevirileri gönüllüler tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği yüksek bir <a href="/home.html">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak istiyorsanız, <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-tr">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilirsiniz.