android-and-users-freedom.tr.po

Mismatched links: 12.

Mismatched ids: 0.

#text
18  
If you value freedom, you don't want the nonfree apps that Google Play offers. To install free Android apps, you don't need Google Play, because you can get them from <a href="https://f-droid.org/">f-droid.org</a>. 
Özgürlüğe değer veriyorsanız Google Play'ın sunduğu özgür olmayan uygulamaları istemezsiniz. Özgür Android uygulamaları kurmak için Google Play'e ihtiyacınız yoktur çünkü bunları <a href="https://f-droid.org">f-droid.org</a> adresinden edinebilirsiniz. 
22  
<a href="https://replicant.us/">Replicant</a> is the free version of Android. The Replicant developers have replaced many nonfree libraries, for certain device models. The nonfree apps are excluded, but you certainly don't want to use those. By contrast, CyanogenMod (another modified version of Android) is nonfree, as it contains some nonfree programs. 
<a href="https://replicant.us">Replicant</a>, Android'in özgür sürümüdür. Replicant geliştiricileri, bazı telefon modelleri için birçok özgür olmayan kütüphaneyi başkalarıyla değiştirmiştir. Özgür olmayan uygulamalar hariç tutulur ancak kesinlikle bunları kullanmak istemezsiniz. Buna karşılık CyanogenMod (Android'in değiştirilmiş başka bir sürümü), bazı özgür olmayan programlar içerdiği için özgür değildir. 
27  
On most Android devices, this firmware has so much control that it could turn the product into a listening device. On some, it controls the microphone. On some, it can take full control of the main computer, through shared memory, and can thus override or replace whatever free software you have installed. With some, perhaps all, models it is possible to exercise remote control of this firmware to overwrite the rest of the software in the device. The point of free software is that we have control of our software and our computing; a system with a back door doesn't qualify. While any computing system might <em>have</em> bugs, these devices can <em>be</em> bugs. (Craig Murray, in <a href="https://www.theguardian.com/books/2006/aug/12/politics">Murder in Samarkand</a>, relates his involvement in an intelligence operation that remotely converted an unsuspecting target's non-Android portable phone into a listening device.) 
Çoğu Android aygıtta bu aygıt yazılımı o kadar fazla denetime sahiptir ki ürünü bir dinleme aygıtına dönüştürebilir. Bazılarında mikrofonu denetler. Bazılarında paylaşımlı bellek yoluyla ana bilgisayarın bütün denetimini ele geçirebilir ve böylece kurduğunuz özgür yazılımı geçersiz kılabilir veya değiştirebilir. Bazı, belki de tüm, modellerde aygıttaki yazılımın geri kalanının üzerine yazmak için bu aygıt yazılımının uzaktan denetimini yapmak mümkündür. Özgür yazılımın amacı; yazılımımızı ve bilişimimizi kendimizin denetlemesidir; arka kapılı bir sistem buna uygun değildir. Herhangi bir bilişim sisteminde hata <em>olabilirken</em> bu aygıtların kendisi hata <em>olabilir</em>. (<a href="https://www.guardian.co.uk/books/2006/aug/12/politics">Semerkant'taki Cinayet</a>'teki Craig Murray, kuşkulanmayan bir hedefin Android olmayan taşınabilir telefonunu uzaktan dinleme aygıtına dönüştüren bir istihbarat operasyonuna katılımını anlatıyor.) 
31  
Recent press coverage of Android focuses on the patent wars. During 20 years of campaigning for the abolition of software patents, we have warned such wars could happen. Software patents could force elimination of features from Android, or even make it unavailable. See <a href="https://endsoftpatents.org/">endsoftpatents.org</a> for more information about why software patents must be abolished. 
Android'in son basın haberleri patent savaşlarına odaklanıyor. Yazılım patentlerinin kaldırılmasına yönelik 20 yıllık kampanya boyunca bu tür savaşların olabileceği konusunda uyardık. Yazılım patentleri Android'den özelliklerin kaldırılmasına zorlayabilir veya hatta kullanılamaz hâle getirebilir. Yazılım patentlerinin neden kaldırılması gerektiği hakkında daha fazla bilgi için <a href="https://endsoftpatents.org">endsoftpatents.org</a> adresine bakabilirsiniz. 
33  
Android is a major step towards an ethical, user-controlled, free software portable phone, but there is a long way to go, and Google is taking it in the wrong direction. Hackers are working on <a href="https://replicant.us/">Replicant</a>, but it's a big job to support a new device model, and there remains the problem of the firmware. Even though the Android phones of today are considerably less bad than Apple or Windows phones, they cannot be said to respect your freedom. 
Android; etik, kullanıcı denetimli, özgür yazılım taşınabilir bir telefona doğru atılan önemli bir adımdır ancak gidecek daha çok yol var ve Google yanlış yönde ilerliyor. Üstatlar <a href="#tn1">[1]</a>, <a href="https://replicant.us">Replicant</a> üzerinde çalışıyor ancak yeni bir aygıt modelini desteklemek büyük bir iş ve aygıt yazılımı sorunu devam ediyor. Bugünün Android telefonları, Apple veya Windows telefonlardan çok daha az kötü olsa da özgürlüğünüze saygı duydukları söylenemez. 
39  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz hataları, aklınızdaki soru ve önerilerinizi lütfen <a href="mailto:web-translators@gnu.org">bize&nbsp;bildirin</a>.</p><p>Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili bilgi için lütfen <a href="/server/standards/README.translations.html">Çeviriler BENİOKU</a> sayfasına bakın. Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların Türkçe çevirileri gönüllüler tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği yüksek bir <a href="/home.html">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak istiyorsanız, <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-tr">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilirsiniz.