free-sw.tr.po

Mismatched links: 3.

Mismatched ids: 0.

#text
129 TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes. 
*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES* 
<b>Çevirmenin notları:</b>

<ol>

<li id="TransNote1"><a href="#RefTransNote1">^</a> “Free” sözcüğü İngilizce'de hem “özgür” hem de “ücretsiz” anlamlarına gelmektedir. Bu nedenden dolayı “free software” hem “özgür yazılım” hem de “ücretsiz yazılım” olarak anlaşılabilir. Bu anlam karışıklığına bir açıklık getirmek amacıyla özgün belgede bu noktada <em>To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free beer”</em> açıklaması getirilmiştir. Biz, İngilizce'de bulunan bu soruna ait bölümü Türkçe çevirisinden tümüyle kaldırmayı uygun bulduk.</li>

<li id="TransNote2"><a href="#RefTransNote2">^</a> <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tivoization">Tivoization</a></li>

</ol> 
131  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz hataları, aklınızdaki soru ve önerilerinizi lütfen <a href="mailto:web-translators@gnu.org">bize&nbsp;bildirin</a>.</p><p>Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili bilgi için lütfen <a href="/server/standards/README.translations.html">Çeviriler BENİOKU</a> sayfasına bakın. Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların Türkçe çevirileri gönüllüler tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği yüksek bir <a href="/home.html">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak istiyorsanız, <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-tr">çalışma&nbsp;sayfamızı</a> ziyaret edebilirsiniz.