about-gnu.uk.po

Mismatched links: 7.

Mismatched ids: 0.

#text
3  
GNU&#8239;<a href="#f1">[1]</a> was launched by Richard Stallman (rms) in 1983, as an operating system which would be put together by people working together for the freedom of all software users to control their computing. rms remains the Chief GNUisance today. 
Річард Столмен (rms) в 1983 р.&nbsp;році почав писати GNU як операційну систему, яка буде зібрана воєдино людьми, що разом працюють над тим, аби у всіх користувачів програм була свобода контролювати свої обчислення. rms залишається керівним розробником GNU і донині. 
5  
<a href="/distros/free-distros.html">Completely free system distributions</a> (&ldquo;distros&rdquo;) meeting this goal are available today, many using the <a href="https://www.fsfla.org/svnwiki/selibre/linux-libre/">Linux-libre kernel</a> (the <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">relationship between GNU and the Linux kernel</a> is described more fully elsewhere). The <a href="/software/software.html">GNU packages</a> have been designed to work together so we could have a functioning GNU system. It has turned out that they also serve as a common &ldquo;upstream&rdquo; for many distros, so contributions to GNU packages help the free software community as a whole. Naturally, work on GNU is ongoing, with the goal to create a system that gives the greatest freedom to computer users. GNU packages include user-oriented applications, utilities, tools, libraries, even games&mdash;all the programs that an operating system can usefully offer to its users. <a href="/help/evaluation.html">New packages are welcome.</a> 
Сьогодні є <a href="/distros/free-distros.html">повністю вільні дистрибутиви систем</a>, які досягли цієї мети; багато з них використовують в якості ядра <a href="http://www.fsfla.org/svnwiki/selibre/linux-libre/">Linux-libre</a> <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">(зв'язок між GNU і Linux (ядром)</a> детальніше описаний в іншому місці). <a href="/software/software.html">пакети GNU</a> написані, аби працювати разом для отримання функціонуючої системи GNU. Виявилося,що вони також служать загальним &ldquo;тлом&rdquo; для багатьохдистрибутивів, тому допомога в підтримці пакетів GNU є внеском успільноту вільного програмного забезпечення в цілому. Природно, роботанад GNU продовжується з метою створення системи, що дає найбільшу свободукористувачам комп'ютерів. Пакети GNU включають в себе прикладні програми,орієнтовані на користувача, утиліти, засоби розробки, бібліотеки танавіть ігри&nbsp;&nbsp; всі програми, які з боку операційноїсистеми було б корисно запропонувати користувачам. <a href="/help/evaluation.html">GNU з радістю приймає нові пакети.</a> 
6  
Thousands of people have joined in to make GNU the success it is today, and there are <a href="/help/help.html">many ways to contribute</a>, both technical and non-technical. GNU developers gather from time to time in <a href="/ghm/ghm.html">GNU Hackers Meetings</a>, sometimes as part of the larger free software community <a href="https://libreplanet.org/">LibrePlanet</a> conferences. 
Тисячі людей приєдналися, щоб зробити GNU такою вдалою, якою вонає сьогодні. <a href="/help/help.html">Існує багато способів надати допомогу</a>у технічних і нетехнічних роботах. Розробники GNU час від часузбираються на <a href="/ghm/ghm.html">зустрічах хакерів GNU</a>, якііноді проходять в рамках великих конференцій спільноти вільногопрограмного забезпечення <a href="http://libreplanet.org/">LibrePlanet</a>. 
7  
GNU has been supported in several ways by the <a href="https://www.fsf.org/">Free Software Foundation</a>, the nonprofit organization also founded by rms to advocate free software ideals. Among other things, the FSF accepts copyright assignments and disclaimers, so it can act in court on behalf of GNU programs. (To be clear, contributing a program to GNU does <em>not</em> require transferring copyright to the FSF. If you do assign copyright, the FSF will enforce the GPL for the program if someone violates it; if you keep the copyright, enforcement will be up to you.) 
Підтримка GNU з кількох боків надавалася <a href="http://www.fsf.org/"> Фондом вільного програмного забезпечення</a>, некомерційною організація, яку заснував теж rms для популяризації ідеалів вільного програмного забезпечення. Крім іншого, ФВПОЗ приймає документи про передачу і відмову від авторських прав, щоб фонд міг виступати в суді від імені програм GNU. (Для зрозумілості: для додавання програми в GNU не вимагається передавати авторські права фонду. Якщо ви передасте їх, фонд буде працювати над усуненням порушень GPL щодо програми, якщо хтось порушить; якщо ви збережете при собі авторські права, то ці питання ви будете вирішувати самі.)  
13  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Ми намагалися зробити цей переклад точним та якісним, але виключити можливість помилки ми не можемо. Надсилайте, будь ласка, свої зауваження і пропозиції щодо перекладу за адресою <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. </p><p>Відомості з координації та пропозицій перекладів наших статей див. у <a href="/server/standards/README.translations.html">&ldquo;Посібнику з перекладу&rdquo;</a>.