manifesto.uk.po

Mismatched links: 4.

Mismatched ids: 0.

#text
3  
The GNU Manifesto (which appears below) was written by <a href="https://www.stallman.org/">Richard Stallman</a> in 1985 to ask for support in developing the GNU operating system. Part of the text was taken from the original announcement of 1983. Through 1987, it was updated in minor ways to account for developments; since then, it seems best to leave it unchanged. 
Маніфест GNU (який наводиться нижче) був написаний <a href="http://www.stallman.org/">Річардом Столменом</a> у 1985&nbsp;році, щоб просити про підтримку в розробці операційної системи GNU. Частина тексту була взята з первісного оголошення 1983&nbsp;року. До&nbsp;1987&nbsp;року маніфест трохи оновлювався, щоб відзначити розвиток; з тих пір здається найкращим залишити його незмінним. 
104  
Although it is a charity rather than a company, the Free Software Foundation for 10 years raised most of its funds from its distribution service. You can <a href="https://shop.fsf.org/">order things from the FSF</a> to support its work. 
Фонд вільного програмного забезпечення протягом десяти років збирав основну частину своїх коштів послугами по постачанню, хоча це і некомерційна організація. Ви можете <a href="/order/order.html">зробити замовлення в фонді</a> для підтримки нашої роботи. 
111  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Ми намагалися зробити цей переклад точним та якісним, але виключити можливість помилки ми не можемо. Надсилайте, будь ласка, свої зауваження і пропозиції щодо перекладу за адресою <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. </p><p>Відомості з координації та пропозицій перекладів наших статей див. у <a href="/server/standards/README.translations.html">&ldquo;Посібнику з перекладу&rdquo;</a>.