free-doc.uk.po

Mismatched links: 6.

Mismatched ids: 0.

#text
8  
<a href="https://defectivebydesign.org/ebooks.html">Join our mailing list about the dangers of eBooks</a>. 
<a href="http://defectivebydesign.org/ebooks.html">Приєднуйтесь донашого списку розсилки про небезпеки електронних книг</a>. 
9  
Free documentation, like free software, is a matter of freedom, not price. The problem with these manuals was not that O'Reilly Associates charged a price for printed copies&mdash;that in itself is fine. (The Free Software Foundation <a href="https://shop.fsf.org/category/books/">sells printed copies</a> of free <a href="/doc/doc.html">GNU manuals</a>, too.) But GNU manuals are available in source code form, while these manuals are available only on paper. GNU manuals come with permission to copy and modify; the Perl manuals do not. These restrictions are the problems. 
Вільна документація, як і вільні програми, означає свободу, а не вартість. Проблема цих книг полягала не в тому, що &ldquo;О Рейллі Ессошіейтс&rdquo; стягувала плату за друкарські копії&nbsp;&nbsp; саме по собі це не погано. (Фонд вільного програмного забезпечення теж <a href="http://shop.fsf.org/category/books/">продає друкарські копії</a>вільної <a href="/doc/doc.html">документації GNU</a>.) Але документація GNU доступна у вигляді вихідного коду, а ці підручники&nbsp;&mdash; тільки у друкованому вигляді. Посібники GNU дозволено копіювати та змінювати; підручники про Perl&nbsp;&nbsp; ні. Проблема полягає у цих обмеженнях. 
11  
<a href="/licenses/fdl.html">The GNU Free Documentation License</a> 
<a href="/copyleft/fdl.html">Ліцензія вільної документації GNU</a> 
25  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Ми намагалися зробити цей переклад точним та якісним, але виключити можливість помилки ми не можемо. Надсилайте, будь ласка, свої зауваження і пропозиції щодо перекладу за адресою <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. </p><p>Відомості з координації та пропозицій перекладів наших статей див. у <a href="/server/standards/README.translations.html">&ldquo;Посібнику з перекладу&rdquo;</a>.