pragmatic.uk.po

Mismatched links: 4.

Mismatched ids: 0.

#text
6  
That's the basic reason why the GNU General Public License is written the way it is&mdash;as a <a href="/licenses/copyleft.html"> copyleft</a>. All code added to a GPL-covered program must be free software, even if it is put in a separate file. I make my code available for use in free software, and not for use in proprietary software, in order to encourage other people who write software to make it free as well. I figure that since proprietary software developers use copyright to stop us from sharing, we cooperators can use copyright to give other cooperators an advantage of their own: they can use our code. 
У цьому полягає основна причина, по якій Загальна громадська ліцензія GNU написана так, як вона написана&nbsp;&mdash; як реалізація <a href="/copyleft">копілефту</a>. Всі вихідні коди, додані до програми під GPL, повинні бути вільними програмами, навіть якщо їх розміщують в окремому файлі. Я роблю так, що мої тексти доступні для застосування у вільних програмах, але не для застосування в невільних програмах, щоб заохочувати інших людей, які пишуть програми, теж робити їх вільними. Я розумію, що оскільки розробники невільних програм застосовують авторське право, щоб не давати нам обмінюватися, то ми, співпрацюючи з іншими, можемо застосовувати авторське право, щоб дати їм перевагу як людям, які співпрацюють з нами: вони можуть користуватися нашими вихідними кодами.  
25  
This essay is published in <a href="https://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/"><cite>Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman</cite></a>. 
Цей нарис був опублікований у книзі <a href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/"><cite>Вільні програми&nbsp;&nbsp; вільне суспільство: Вибрані нариси Річарда&nbsp;М.&nbsp;Столмена</cite></a>. 
28  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Ми намагалися зробити цей переклад точним та якісним, але виключити можливість помилки ми не можемо. Надсилайте, будь ласка, свої зауваження і пропозиції щодо перекладу за адресою <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. </p><p>Відомості з координації та пропозицій перекладів наших статей див. у <a href="/server/standards/README.translations.html">&ldquo;Посібнику з перекладу&rdquo;</a>.