selling.uk.po

Mismatched links: 6.

Mismatched ids: 0.

#text
10  
Free software is a community project, and everyone who depends on it ought to look for ways to contribute to building the community. For a distributor, the way to do this is to give a part of the profit to free software development projects or to the <a href="https://www.fsf.org/">Free Software Foundation</a>. This way you can advance the world of free software. 
Вільна програма - це спільний проект співтовариства програмістів, і кожен, хто залежить від неї, повинен прагнути допомогти облаштуванню цієї спільноти. Розповсюджувачі роблять це, передаючи частину виручених грошей проектам по розробці вільних програм або <a href="/fsf/fsf.html">Фонду вільного програмного забезпечення</a>. Таким чином ви можете стати рушійною силою світу вільних програм. 
22  
The most direct way to do this is by writing needed <a href="https://savannah.gnu.org/projects/tasklist">free software</a> or <a href="/doc/doc.html">manuals</a> yourself. But if you do distribution rather than writing, the best way you can help is by raising funds for others to write them. 
Прямий шлях до цього&nbsp;&nbsp; самим писати відсутні <a href="http://savannah.gnu.org/projects/tasklist">вільні програми</a> або <a href="/doc/doc.html">документацію</a>. Але якщо ви займаєтеся розповсюдженням, а не розробкою, то для вас найкращий спосіб допомогти&nbsp;&mdash; збирати кошти, щоб їх могли писати інші. 
28  
Except for one special situation, the <a href="/licenses/gpl.html">GNU General Public License</a> (GNU GPL) has no requirements about how much you can charge for distributing a copy of free software. You can charge nothing, a penny, a dollar, or a billion dollars. It's up to you, and the marketplace, so don't complain to us if nobody wants to pay a billion dollars for a copy. 
Крім одного особливого випадку, <a href="/copyleft/gpl.html">Стандартна громадська ліцензія GNU</a> (GNU GPL) не накладає вимог на те, яку плату ви можете стягувати за копію вільної програми. Ви можете не брати нічого, можете пенні, долар чи мільярд доларів. Це вирішуєте ви і ринок, тому не кажіть нам, що ніхто не захоче платити мільярд доларів за копію. 
33  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Ми намагалися зробити цей переклад точним та якісним, але виключити можливість помилки ми не можемо. Надсилайте, будь ласка, свої зауваження і пропозиції щодо перекладу за адресою <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. </p><p>Відомості з координації та пропозицій перекладів наших статей див. у <a href="/server/standards/README.translations.html">&ldquo;Посібнику з перекладу&rdquo;</a>.