To tłumaczenie może nie uwzględniać zmian od 2017-08-08 dokonanych w oryginale angielskim.

Możecie podejrzeć zmiany. Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi utrzymywania tłumaczeń tego artykułu, proszę odwiedzić stronę tłumaczeń.

Wolne książki innych wydawców

Wprowadzenie

Od dawna wspieramy publikację wolnej dokumentacji (nie mamy na myśli gratis). Wolne oprogramowanie potrzebuje wolnej dokumentacji, ponieważ musicie mieć możliwość kopiowania, zmiany i redystrybucji dokumentacji razem z oprogramowaniem. Żeby mogła zostać uznana za wolną, dokumentacja musi być wydana na licencji wolnej dokumentacji.

Sami publikujemy dużą ilość wolnych książek. Możecie zamówić drukowane kopie naszych książek a także przeglądać je online. Działamy w ten sposób od około 1986 roku.

Ostatnio niektórzy komercyjni wydawcy zaczęli publikować wolne książki (tak samo jak nasze – są one wolne w sensie swobody korzystania, ale komercyjnie drukowane egzemplarze są sprzedawane). Na tej stronie prowadzimy listę tego rodzaju książek, na które się natknęliśmy. Jeśli dowiecie się o jakiejś wolnej książce, której tutaj nie wymieniono, dajcie nam znać o tym, wysyłając wiadomość na adres <free-books@gnu.org>.

Zapiszcie się na naszą listę mailową o zagrożeniach ebookami.

Najnowsze pozycje są umieszczone na górze listy.

Tytuł Autor Wydawca ISBN 13 Licencja
The Guile 2.0 Reference Manual The Guile Developers Network Theory Ltd 978-1906966157 GNU Free Documentation License
The Org Mode 9.1 Reference Manual (for Org 9.1.6) Carsten Dominik i inni 12th Media Services 978-1680921656 GNU Free Documentation License
The PostgreSQL 9.0 Reference Manual, in four volumes The PostgreSQL Global Development Group Network Theory Ltd 978-1906966-{041,058,065,072} Zmodyfikowana licencja BSD
Perl Language Reference Manual (for Perl 5.12.1) Larry Wall and others Network Theory Ltd 978-1906966027 Licencja GNU GPL
GNU Octave 4.0 Reference Manual, in two volumes John W. Eaton, David Bateman, Søren Hauberg, Rik Wehbring Samurai Media Ltd 978-9888381-{050,067} Old GNU manual license
How Wikipedia Works Phoebe Ayers, Charles Matthews, and Ben Yates No Starch Press 978-1593271763 GNU Free Documentation License
Valgrind 3.3 — Advanced Debugging and Profiling for GNU/Linux applications J. Seward, N. Nethercote, J. Weidendorfer and the Valgrind Dev Team Network Theory Ltd 978-0954612054 GNU Free Documentation License
An Introduction to GCC Brian J. Gough Network Theory Ltd 978-0954161798 GNU Free Documentation License
The Python Language Reference Manual (for Python 3.2) Guido van Rossum, Fred L. Jr. Drake (Editor) Network Theory Ltd 978-1906966140 Licencja Python
Python 2.7.10 Tutorial: An Introduction to Python Guido van Rossum, Python Dev team Samurai Media Ltd 978-9888381005 Licencja Python
R Reference Manual — Base Package, in two volumes The R Development Core Team Network Theory Ltd 978-0954612-{009,016} Old GNU manual license
An Introduction to R, 2nd ed. (for R 2.9.0) William N. Venables, David M. Smith and the R Dev Team Network Theory Ltd 978-0954612085 Old GNU manual license
GNU Bash Reference Manual (for Bash 3.2) Chet Ramey, Brian Fox Network Theory Ltd 978-0954161774 Old GNU manual license
Comparing and Merging Files with GNU diff and patch D. MacKenzie, P. Eggert, R. Stallman Network Theory Ltd 978-0954161750 GNU Free Documentation License
Gnu Scientific Library Reference Manual, 3rd ed. (for GSL 1.12) Brian Gough (Editor) Network Theory Ltd 978-0954612078 GNU Free Documentation License
Version Management with CVS (for CVS 1.11.22) Per Cederqvist, et al. Network Theory Ltd 978-0954161712 Old GNU manual license
Dive Into Python 3 Mark Pilgrim aPress 978-1430224150 Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License
Think Python, 2nd ed. (for Python 3) Allen Downey O'Reilly Media 978-1491939369 GNU Free Documentation License
Advanced Linux Programming, 1st ed. Mark Mitchell, Jeffery Oldham, Alex Samuel Sams Publishing 978-0735710436 Open Publication License, Version 1.0 (no options exercised) (Zobacz notkę poniżej)
The Zope Book Amos Latteier and Michel Pelletier Sams Publishing 978-0735711372 Open Publication License, Version 1.0 (no options exercised)
Linux Device Drivers, 3rd ed. Jonathan Corbet, Greg Kroah-Hartman, Alessandro Rubini O'Reilly Media 978-0596005900 Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 License
Effective awk Programming, 4th ed. Arnold Robbins O'Reilly Media 978-1491904619 GNU Free Documentation License
GNU Autoconf, Automake, and Libtool Gary V. Vaughan, Ben Elliston, Tom Tromey, Ian Lance Taylor New Riders 978-1578701902 Open Publication License, Version 1.0 (no options exercised)
Debian GNU/Linux: Guide to Installation and Usage John Goerzen and Ossama Othman New Riders 978-0735709140 Licencja GNU GPL
GTK+/GNOME Application Development Havoc Pennington Sams Publishing 978-0735700789 Open Publication License, Version 1.0 (no options exercised)
Open Source Development with CVS Karl Fogel and Moshe Bar Paraglyph Press 978-1932111811 Licencja GNU GPL
Producing Open Source Software: How to Run a Successful Free Software Project Karl Fogel O'Reilly Media 978-0596007591 Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License
Programming from the Ground Up Jonathan Bartlett Orange Grove Texts Plus 978-1616100643 Licencja GNU FDL
Managing Projects with GNU Make, 3rd ed. Robert Mecklenburg O'Reilly Media 978-0596006105 GNU Free Documentation License
Using Samba, 3rd ed. Robert Eckstein, Jay Ts, Gerald Carter O'Reilly Media 978-0596002565 GNU Free Documentation License
Version Control with Subversion Ben Collins-Sussman, Brian W. Fitzpatrick, C. Michael Pilato publikowane niezależnie 978-1973363538 Creative Commons Attribution 2.0 License
Motif Programming Manual (O'Reilly Vol. 6A, for Motif 2.1) Antony Fountain, Jeremy Huxtable, Paula Ferguson, Dan Heller O'Reilly Media 978-1565920163 Open Publication License, Version 1.0 or later
Motif Reference Manual (O'Reilly Vol. 6B, for Motif 2.1) Antony Fountain, Paula Ferguson O'Reilly Media 978-1565926547 Open Publication License, Version 1.0 or later
Uwaga dotycząca Advanced Linux Programming, First Edition
Wydanie z czerwca 2001 nie miało poprawnej informacji na temat licencji. Zawierało stwierdzenie, że jest to książka prawnie zastrzeżona. Wydawca zapewnił nas, że był to wyłącznie błąd drukarski i że zamierzoną licencją jest „Open Publication License, Version 1.0, bez wykorzystania opcjonalnych warunków”. Opublikowana przez wydawnictwo errata potwierdza te informacje. Zostaliśmy zapewnieni, że następne wydanie będzie miało poprawioną informację o licencji.